Kalendarium

Kalendarz imprez

News box

81. Rocznica Krwawej Niedzieli

11 lipca minęło 81 lat od tzw. Krwawej Niedzieli podczas rzezi wołyńskiej. Była to kulminacja masowych zabójstw Polaków dokonywanych przez ukraińskich nacjonalistów. W sumie w latach 1943-45 na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło ok. 100 tys. Polaków. Tego dnia modlimy się za zamordowanych, z których tak wielu leży wciąż w nieodkrytych dołach śmierci, przypominamy tysiące nieistniejących dziś polskich wsi, osad i kresowych chutorów, spalone i obrabowane świątynie, zdewastowane polskie cmentarze.
 
11 lipca Sekretarz Gminy Jan Makarewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Budych, Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Jan Mazur, Radni Powiatowi Marcin Minta oraz Andrzej Chromiński, przedstawiciele Świebodzińskiego Związku Kresowian – Koło Terenowe Kosieczyn, harcerze, seniorzy z Dziennego Domu „Senior-Wigor” oraz mieszkańcy Zbąszynka a także przedstawiciele partnerskiej Gminy Zbąszyń oddali hołd ofiarom, składając kwiaty i zapalając znicze pod pomnikiem przy Placu Dworcowym w Zbąszynku, poświęconym pomordowanym mieszkańcom Kresów. Modlitwę za poległych odmówił Ksiądz Proboszcz Jerzy Kordiak.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

23Galeria zdjęć: 81. Rocznica Krwawej Niedzieli

Spotkanie z Sołtysami Gminy Zbąszynek

W dniach od 18 do 26 czerwca na terenie Gminy Zbąszynek odbyły się wybory sołeckie. Zwołane przez Burmistrza Zbąszynka zebrania wiejskie wybrały sołtysów i rady sołeckie w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy.
Poniżej przedstawiamy sołtysów oraz składy rad sołeckich w poszczególnych sołectwach:

Sołectwo Kręcko - sołtys Karolina Gajos.
Rada Sołecka: Barbara Dzioch, Izabela Furman, Krystian Kumke, Paweł Szczanowicz.

Sołectwo Kosieczyn – sołtys Maria Dobry.
Rada Sołecka: Zbigniew Hanysz, Paweł Kamyszek, Maciej Różycki.

Sołectwo Rogoziniec: sołtys Grażyna Znamirowska-Szwarc.
Rada Sołecka: Agnieszka Bimek, Natalia Dec, Robert, Grzyb, Andrzej Kosiński, Wioleta Łotecka.

Sołectwo Dąbrówka Wielkopolska - sołtys Piotr Kociołek.
Rada Sołecka: Paweł Ginter, Bożena Jędrzejczak, Anna Łakoma, Leszek Parandyk, Marek Pych.

Sołectwo Chlastawa - sołtys Marek Michajłów.
Rada Sołecka: Dagmara Czyczerska, Andrzej Krawczyk, Anna Szarańska.

8 lipca, nowo wybrani sołtysi spotkali się w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku z Burmistrzem Wiesławem Czyczerskim, pracownikami tut. Urzędu oraz Dyrektorem ZOK i Kierownikiem OSiR. Spotkanie było okazją do symbolicznego rozpoczęcia nowej kadencji sołtysów i rad sołeckich, a także okazją do omówienia spraw organizacyjnych dot. funkcjonowania sołectw w Gminie Zbąszynek. 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Spotkanie z Sołtysami Gminy Zbąszynek

Wojewoda Lubuski i Członek Zarządu Województwa Lubuskiego w Zbąszynku

26 czerwca z roboczą wizytą przyjechał do Zbąszynka Wojewoda Lubuski Marek Cebula, któremu towarzyszyli Pełnomocnik Wojewody mec. Robert Kornalewicz oraz Dyrektor Gabinetu Wojewody Sławomir Pawlak. W trakcie wizyty Wojewoda odwiedził Dzienny Dom "Senior-Wigor" i Mieszkania Wspomagane w Zbąszynku, halę sportową, a także wspólnie z Burmistrzem Zbąszynka Wiesławem Czyczerskim i Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Janem Mazurem dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi z okazji zakończenia remontu lokomotywy – pomnika, symbolu kolejarskiej historii Zbąszynka. Następnego dnia, 27 czerwca, gościliśmy w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku Członka Zarządu Województwa Lubuskiego Zbigniewa Kołodzieja, który odwiedził Przychodnię przy ul. Długiej w Zbąszynku, w tym m.in. świeżo wyremontowany gabinet stomatologiczno-ginekologiczny.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Wojewoda Lubuski i Członek Zarządu Województwa Lubuskiego w Zbąszynku

Uwaga Jubilaci!

Uwaga małżonkowie z rocznika 1974!!! Bardzo gorąco zachęcamy małżonków obchodzących w roku 2024 Jubileusz Złotych Godów, tj. 50-lecie ślubu do składania deklaracji dotyczących uczestnictwa w tej uroczystości. Przeżycie w małżeństwie tak wielu lat jest zawsze powodem do dumy zarówno dla Waszych bliskich jak i naszej małej Ojczyzny. Chcemy wraz z Wami cieszyć się i świętować to, że jesteście dla siebie oparciem, a dla wielu wzorem. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest odznaczeniem państwowym dlatego Burmistrz Zbąszynka z radością uhonoruje naszych Jubilatów tym pięknym wyróżnieniem
 
Formularz do pobrania poniżej
czytaj dalej

Rusza nabór wniosków na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła na terenie Gminy Zbąszynek w 2024 r.

Burmistrz Zbąszynka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania zadań służących poprawie jakości powietrza polegających na trwałej zmianie sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych obejmujących wymianę istniejących źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na ekologiczne, w tym na:
- ogrzewanie gazowe,
- ogrzewanie elektryczne,
- pompy ciepła.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie od 10 stycznia do 28 czerwca 2024 r.
w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.
Uchwała Rady Miejskiej w Zbąszynku określająca zasady udzielania dofinansowania oraz formularz wniosku do pobrania ze strony internetowej Gminy Zbąszynek lub siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.
Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Zbąszynek na dany rok. Wnioski złożone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku – biuro
nr 3 lub pod numerem tel. 68 39 10 343
czytaj dalej

DODATEK OSŁONOWY

DODATEK OSŁONOWY
Jeżeli chcesz:
  • otrzymać informację na temat dodatku osłonowego;
  • otrzymać wniosek o dodatek osłonowy;
  • złożyć wniosek o dodatek osłonowy
zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku ul. Kosieczyńska  w godz. 7:30 – 15:30.
Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem 68 384 91 02 wew. 26.
Ważne
Kwota dodatku osłonowego jest wyższa w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
 
 

Załączniki

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego