Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

"Przebudowa z rozbudową budynku Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury - wykonanie projektu budowlanego”

03.06.2024 r. Gmina Zbąszynek otrzymała od Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w Warszawie podpisaną umowę o dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa z rozbudową budynku Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury - wykonanie projektu budowlanego”. W dniu dzisiejszym (05.06.2024 r.) zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego mające na celu wybór wykonawcy.
W ramach zadania zostanie wykonany szczegółowy projekt budowlany dot. starej części budynku ZOK, co w rezultacie pozwoli na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego.  Planowane działania pozwolą w przyszłości na  poprawę stanu technicznego obiektu, poprawę efektywności energetycznej jego funkcjonowania oraz dostosowaniu go do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych.
Wartość projektu: 280.000,00zł (bez VAT)
Dofinansowanie: 224.000,00zł (80%)  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Okres realizacji: 2024-2025
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: ZOK - wizualizacja

Gminne Obchody Dnia Strażaka

11 maja był dniem „Gminnych Obchodów Dnia Strażaka”, organizacja święta spoczęła na barkach strażaków z OSP Dąbrówka Wlkp. Przemarsz pododdziałów strażackich do Kościoła Parafialnego w Dąbrówce Wielkopolskiej na mszę z okazji strażaków ochotników rozpoczął uroczystość. Po mszy uczestnicy uroczystości przemieścili się na teren obiektów sportowych gdzie rozpoczęła się uroczysta zbiórka oraz przemówienia zaproszonych gości. Mieliśmy przyjemność gościć nadbrygadiera Janusza Drozdę Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego, brygadiera Marcina Bohuszko Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie, Pana Jana Mazura długoletniego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zbąszynku, Druha Wiesława Czyczerskiego Burmistrza Zbąszynka i wielu sympatyków strażactwa. Uroczystości odbyły się w bardzo sympatycznym koleżeńskim klimacie przy udziale licznej ilości strażaków ochotników i członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Zbąszynek. Zabawa była przednia, dzieci i młodzież korzystali z darmowych dmuchańców, muzykę zapewnił DJ, obsługę cateringową zapewniali strażacy z OSP Dąbrówka Wlkp. Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Gminne Obchody Dnia Strażaka

Wręczenie Złotych Odznak za zasługi dla Polskiego Związku Tenisa Stołowego

W piątek 10 maja miało miejsce okolicznościowe spotkanie z Prezesem Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego Panem Ryszardem Kulczyckim. W spotkaniu udział wziął również Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski. Okazją do spotkania było wręczenie Złotych Odznak za zasługi dla Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Wyróżnione osoby to: Henryk Zduński, Marek Löchert i Jan Makarewicz. Odznaki wręczone zostały z okazji 100-lecia istnienia klubu sportowego „Sokół” Dąbrówka Wielkopolska. Serdecznie gratulujemy wyróżnionym!
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Wręczenie Złotych Odznak za zasługi dla Polskiego Związku Tenisa Stołowego

I inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku

6 maja odbyła się pierwsza sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Zbąszynku. Nowo wybrani radni otrzymali od Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia potwierdzające zdobycie mandatu radnego. Niezbędnym warunkiem do formalnego objęcia mandatu było też złożenie ślubowania. W następnym punkcie obrad odbyły się wybory nowego Przewodniczącego Rady, którym został p. Andrzej Budych oraz Wiceprzewodniczącego Rady, którym został dotychczasowy wieloletni Przewodniczący p. Jan Mazur. Kolejnym punktem sesji było wręczenie zaświadczenia o wyborze nowo wybranemu Burmistrzowi Zbąszynka p. Wiesławowi Czyczerskiemu, który następnie złożył wymagane przepisami ślubowanie.  Można stwierdzić, że organ uchwałodawczy i wykonawczy zbąszyneckiego samorządu formalnie rozpoczęły swoją pracę. Przed nami kolejna sesja Rady, która odbędzie się już 16 maja. W programie będzie m.in. powołanie komisji stałych Rady Miejskiej.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do obserwowania działalności radnych i Burmistrza, jak też i do aktywnego udziału w pracach na rzecz dalszego rozwoju Gminy Zbąszynek. Jak to zwykle stwierdza p. Burmistrz: „Żeby para szła na tłoki, a nie w gwizdek”.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

31Galeria zdjęć: I inauguracyjna sesja Rady Miejskiej

Stypendium sportowe dla mieszkańca Gminy Zbąszynek

Mając na uwadze osiągnięcia w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym Burmistrz Zbąszynka po raz kolejny przyznał stypendium sportowe Ksaweremu Adaszakowi.
Mieszkaniec naszej gminy nie zwalnia tempa w sportowej karierze. W 2023 roku Ksawery poszerzył krąg biało - czerwonych w reprezentacji Polski w Mistrzostwach Świata w kolarstwie przełajowym w Holandii.
Na jego koncie jest szereg innych zawodów, jak choćby przełajowe mistrzostwa Polski w Drzonkowie czy wyścig VCI Varberg Cyclocross w Szwecji,  dzięki którym zdobywa cenne doświadczenie.
18 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku z rąk Burmistrza Wiesława Czyczerskiego w imieniu młodego sportowca, stypendium sportowe odebrali rodzice Ksawerego Adaszaka.
 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na międzynarodowej arenie.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Stypendium sportowe 2024

NADANO I WRĘCZONO TYTUŁ ZASŁUŻONEGO OBYWATELA

25.03.2024r. podczas sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku, Pan Jan Mikuła dołączył do grona „Zasłużonych Obywateli Gminy Zbąszynek”. Poniżej pełna treść uzasadnienia:
Pan Jan Mikuła jest lokalnym patriotą i aktywnym pasjonatem tradycji kresowych. Od 2009 roku należy do Świebodzińskiego Związku Kresowian, swą działalność w szczególności koncentruje w Kole Terenowym Kosieczyn – Zbąszynek. Dzięki zaangażowaniu i aktywności od 2012 roku jest wice przewodniczącym Koła. W czerwcu 2014 roku został wybrany członkiem Zarządu Świebodzińskiego Związku Kresowian, którą to funkcję pełni do chwili obecnej. Ścisła współpraca p. Jana z Fundacją Kresową „Polonia” z Wronek, powoduje, że członkowie Związku mogą uczestniczyć w atrakcyjnych wycieczkach i spotkaniach integracyjnych w kraju i zagranicą. W 2015 roku zaangażował się w prace komitetu organizacyjnego  powołanego dla realizacji, wykonania i przekazania sztandaru dla Związku. W 2022 roku opracował i wydał książkę pt. „Kresy czy pamiętacie mnie” w której znalazły się prace konkursowe dzieci i młodzieży szkolnej. Był autorem i współorganizatorem wielu wystaw związanych z rocznicami kresowymi. Od 2016 roku pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Zarządu Zbąszyneckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W tym czasie przyczynił się do poprawy organizacji pracy ZUTW, poprzez m.in. opracowanie statutu i rejestrację stowarzyszenia, a także obsługę informatyczną i pozyskiwanie środków zewnętrznych. Jego zaangażowanie w bieżącą działalność ZUTW takie jak: organizacja walnych zebrań i grup zajęciowych oraz internetowe relacje ze zdarzeń spotkań i wycieczek znalazły wielkie uznanie i wdzięczność członków Stowarzyszenia. Od maja 2017 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Seniorów Gminy Zbąszynek. W swojej pracy wykazuje się pełnym profesjonalizmem i zaangażowaniem. Z oddaniem działa na rzecz zbąszyneckich seniorów. Wsłuchuje się w ich potrzeby i reaguje na ich problemy. Jest osobą otwartą, komunikatywną i lubianą. Seniorzy liczą się z jego opinią i cenią za aktywność społeczną. Pan Jan Mikuła pracuje obecnie nad wydaniem książki „Historia Zbąszyneckiego Sportu 1923-2023”, która będzie opisywała ważne wydarzenia sportowe w historii Zbąszynka. Prace nad publikacją rozpoczęły się w 2023 roku, a planowane wydanie książki to druga połowa 2024 roku. Pan Jan angażuje się również w projekty sportowe na rzecz seniorów z terenu Gminy Zbąszynek – „Senioriada z Łabądkiem”, „Wiosna ach to ty”, liga seniorów w kręgle, „Fit Senior”, „Zdrowy kręgosłup”. Wraz z Radą Seniorów organizował robocze konsultacje na etapie powstania hali sportowej i pracował nad stworzeniem optymalnej oferty sportowej dla organizacji senioralnych z terenu Gminy Zbąszynek. Wysiłek i zaangażowanie Pana Jana oraz praca jaką wykonuje z niezwykłym poświęceniem  na  rzecz mieszkańców  Gminy Zbąszynek wzbudza nasz ogromny szacunek. Mając powyższe na uwadze, przyznanie Panu Janowi Mikule tytułu: „Zasłużony dla Gminy Zbąszynek”  jest w pełni  uzasadnione.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: Zasłużony Obywatel Gminy Zbąszynek

UWAGA KIEROWCY! Utrudnienia na drogach w Powiecie Świebodzińskim w związku z planowanymi protestami w dniu 20 marca 2024 r.

W związku z planowanymi na dzień 20 marca protestami rolników informujemy o utrudnieniach w ruchu. Wskazujemy miejsca, gdzie na terenie naszego powiatu dojdzie do blokady przejazdu. W przypadku jeżeli dojdzie do protestu, zablokowane zostaną drogi we wskazanych poniżej punktach. Świebodzińscy policjanci będą zabezpieczać miejsca protestu. Osoby dojeżdżające przez wskazane punkty, powinny szukać tras alternatywnych przez mniejsze miejscowości lub (jeśli to możliwe) przełożyć wyjazd. Utrudnienia planowane są w godzinach 9:00 – 18:00. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco na portalu społecznościowym Facebook świebodzińskiej Policji.

Gmina Świebodzin – 3 lokalizacje punktów blokadowych.
1. Rondo – ul. Międzyrzecka przy wjeździe na węzeł S3 Świebodzin Północ. Planowane godziny blokady: 09:00 – 18:00
2. Rondo Kresowe - skrzyżowanie drogi K92 z ulicą Wojska Polskiego i Starą K3. Planowane godziny blokady: 09:00 – 18:00 -PUNKT BLOKADOWY ANULOWANY
3. Rondo Ofiar Wołynia przy wjeździe na węzeł S3 Świebodzin Południe. Planowane godziny blokady: 09:00 – 18:00

Gmina Szczaniec – 1 lokalizacja punktu blokadowego.
4. Droga K92 (57,00 km). Planowane godziny blokady: 07:00 – 19:00 - PRZESUNIĘCIE PUNKTU - NOWA MAPA

Gmina Skąpe – 2 lokalizacje punktów blokadowych.
5. Droga DW276 Radoszyn. Planowane godziny blokady: 09:00 – 18:00
6. Droga DW276 Skąpe. Planowane godziny blokady: 09:00 – 18:00

Gmina Lubrza – 1 lokalizacja punktu blokadowego.
7. Droga DK92 – skrzyżowanie Bucze – Zagórze (do wiaduktu w kierunku Mostki. Planowane godziny blokady: 09:00 – 18:00

Gmina Łagów – 1 lokalizacja punktu blokadowego
8. Droga DK92 Gronów - Poźrzadło. Planowane godziny blokady: 09:00 – 18:00 - PUNKT BLOKADOWY ANULOWANY ❗

Gmina Zbąszynek – 2 lokalizacje punktów blokadowych.
9. Chlastawa rondo kierunek na Nądnię – przejazd i blokada drogi 302. Planowane godziny blokady: 10:30 – 18:30
BLOKADA TYLKO KIERUNKU NA NĄDNIĘ, PRZEJAZD W KIERUNKU ZBĄSZYNKA/JEZIORA KOŹLARSKIEGO BĘDZIE MOŻLIWY
10. Dąbrówka Wielkopolska, ulica Główna - PRZESUNIĘCIE PUNKTU NA SKRZYŻOWANIE ULICY GŁÓWNEJ, KIERUNEK NA ZBĄSZYNEK I ZBĄSZYŃ - RUCH NIE BĘDZIE ZAMKNIĘTY A JEDYNIE SPOWOLNIONY! Planowane godziny blokady: 10:30 – 18:30.

Protesty na zgłoszonych punktach w Gminie Świebodzin mają się odbyć na rondach przy trasie S3 oraz Rondzie Kresowym❗
O utrudnieniach na sąsiednich powiatach będziemy informować w osobnych komunikatach.
Poniżej mapy z wyznaczonymi punktami blokad.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: Mapy z punktami blokad

Spotkanie z okazji 100-lecia Zbąszynka

Z okazji Jubileuszu 100-lecia Zbąszynka, Burmistrz Wiesław Czyczerski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur spotkali się z najstarszymi mieszkańcami Gminy Zbąszynek jak również mieszkańcami, którzy jako pierwsi urodzili się w Zbąszynku.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:
Andrzej Baksalary
Edward Baranowski
Zbigniew Bobrowski
Zbigniew  Haniszewski
Ewa Kaczmarek
Violetta Nowacka
Stefan Pańczocha

oraz Marianna Przybył i Tadeusz Radom jako najstarsi mieszkańcy Gminy Zbąszynek.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Goście dzielili się swoimi wspomnieniami z okresu dzieciństwa oraz lat młodości.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

16Galeria zdjęć: Spotkanie z okazji 100-lecia Zbąszynka

„Dla Wyklętych 2024”

1 marca w Rogozińcu odbył się bieg „Dla wyklętych 2024”. Bieg był zorganizowany przez Gminę Zbąszynek oraz Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando” przy nieodzownym wsparciu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku. Bieg zorganizowany był dla młodzieży przede wszystkim z klas mundurowych z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku, Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu oraz dla uczniów uczęszczających na zajęcia z Przysposobienia Wojskowego Leśników w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu.
Bieg „Dla wyklętych 2024” swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście: Przedstawiciel z Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych z Krakowa oraz Major Grzegorz Lustig z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Zielonej Górze.

Wydarzenie jest nie tylko okazją do upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych, ale również okazją do rywalizacji poprzez sport oraz zacieśniania więzi u młodzieży.
Po biegu na wszystkich czekały ciepłe napoje, oraz grochówka przygotowana przez firmę EMkrzych z Nądni. Po odznaczeniu zwycięzców Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski wręczył upominki z członkom Stowarzyszenia Byłych Komandosów, zaproszonym gościom oraz opiekunom grup. Następnie tego samego dnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku odbyła się prelekcja prowadzona przez Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando” oraz zaproszonych gości.

Bieg został podzielony na 2 kategorie, męską i żeńską. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i gratulujemy osiągniętych wyników. Poniżej 5 najlepszych wyników z każdej kategorii.
Kat. Kobiet:
I miejsce: Olga Ososińska (Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu)
II miejsce: Marika Grobys (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku)
III miejsce: Oktawia Obuchowska (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku)
IV miejsce: Zuzanna Wyrwa (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku)
V miejsce: Vanessa Juszczyk (Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu)
Kat. Mężczyzn:
I miejsce: Norbert Błaszyk (Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu)
II miejsce: Bogumił Lisiecki (Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu)
III miejsce: Szymon Mielęgowski (Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu)
IV miejsce: Krzysztof Pacyna (Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu)
V miejsce: Nikodem Sobiech (Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu)
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

134Galeria zdjęć: Bieg "Dla Wyklętych 2024"

1 2 3 4 5 6 ... 71 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego