Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

Absolutorium za wykonanie budżetu za 2023 rok

24 czerwca odbyła się sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku, w której programie była m.in.: debata nad Raportem o stanie Gminy, udzielenie Burmistrzowi Zbąszynka wotum zaufania oraz udzielenie absolutorium z wykonania budżetu za 2023 rok. Po zakończeniu debaty nad Raportem, radni jednogłośne podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Zbąszynka.
Udzielenie absolutorium poprzedziło odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej, dotyczącej wykonania budżetu za 2023 rok oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok. Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok oraz uchwałę w sprawie udzielania absolutorium Burmistrzowi Zbąszynka.
Poparcie radnych świadczy o ich zaufaniu do działań Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego oraz o jego skuteczności w zarządzaniu Gminą Zbąszynek.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: Sesja absolutoryjna

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego