Kalendarium

Kalendarz imprez

Bieżące inwestycje

Projekt: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbąszynek”

 
Projekt: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbąszynek”
Termin realizacji: I-VII 2022 r.
Wartość projektu: 12 305,52 zł
Dofinansowanie: Program priorytetowy NFOŚiGW: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na lata 2019 -2023.
Wysokość dofinansowania: Na realizację zadania Gmina Zbąszynek uzyskała dofinansowanie w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania w kwocie 4.356,00 zł.
60% dotacji w kwocie 2.613,60 zł pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 40% dotacji w kwocie 1.742,40 zł pochodzących
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Opis projektu: W ramach projektu zebranych od mieszkańców i unieszkodliwionych zostało
1285,35 m2 płyt azbestowych o wadze 18,99 Mg. Azbest został zabrany z 11 posesji zlokalizowanych na terenie gminy Zbąszynek.
 
 

Projekt: Termomodernizacja Centrum Usług Medycznych oraz utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla niepełnosprawnych w Zbąszynku

 
Projekt: Termomodernizacja Centrum Usług Medycznych oraz utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla niepełnosprawnych w Zbąszynku
Termin realizacji: 2021-2022
Wartość projektu: 2 811 471,89 zł
Dofinansowanie: 2 000 000,00zł Rządowy fundusz Inwestycji Lokalnych
Opis projektu: W ramach projektu wykonano termomodernizację CUM (m.in. docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) oraz  utworzono Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w jego budynku (mieszkania wspierające). Na potrzeby Centrum opiekuńczo-mieszkalnego wydzielono pomieszczenia znajdujących się na I piętrze (część mieszkalna-10 pokoi z łazienkami, świetlica-pokój dzienny, umywalnia, kuchnia, pralnia) i poddaszu (pomieszczenia dla personelu, pokój opiekunek, magazyn, 4 pokoje z łazienkami) budynku głównego CUM.

Inwestycje zakończone

Projekt: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbąszynek”
Termin realizacji: I-IX 2021 r.
Wartość projektu: 21.000,14 zł
Dofinansowanie: Program priorytetowy NFOŚiGW: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”
na lata 2019 -2023.
Wysokość dofinansowania: Na realizację zadania Gmina Zbąszynek uzyskała dofinansowanie w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania w kwocie 7.777,82 zł. 60% dotacji w kwocie 4.666,69 zł pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 40% dotacji w kwocie 3.111,13 zł pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze
Opis projektu: W ramach projektu zdemontowanych i unieszkodliwionych zostało 384,0 m2 płyt azbestowych o wadze 5,57 Mg. Zebrano
od mieszkańców i unieszkodliwiono 2314,0 m2 płyt azbestowych o wadze 33,55 Mg. Łącznie z terenu Gminy Zbąszynek
usunięto i unieszkodliwiono 39,12 Mg wyrobów zawierających azbest. Z 3 posesji usunięto azbest z demontażem, a z 20 posesji odebrano
już zdemontowany azbest.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Termin realizacji: 2020
Wartość projektów: 34 075 974 zł
Dofinansowanie: 2 007 488,00zł
Opis projektów: Środki pozyskane w ramach  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały przeznaczone na realizację następujących inwestycji:
  • Budowa hali sportowej w Zbąszynku - 447.442,54zł
  • Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku - 1.035.506,61zł
  • Przebudowa i termomodernizacja budynku CUM w Zbąszynku - 357.808,02zł
  • Dokumentacja techniczna i wykonanie modernizacji kotłowni w SP Dąbrówka Wlkp. - 196.730,83zł
 
Projekt: BUDOWA HALI SPORTOWEJ W ZBĄSZYNKU
Termin realizacji: 2017-2020
Wartość projektu: 10 226 234,48 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 2 426 800,00 zł
Dofinansowanie: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Opis projektu:. W ramach projektu powstanie dwukondygnacyjnybudynek pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zapleczem oraz infrastrukturą towarzyszącą (parkingi, ciągi piesze, zagospodarowanie terenu, zieleń),który stanowić będzie doskonałe uzupełnienie kompleksu sportowo-rekreacyjnego im.B.Niemca w Zbąszynku.
Parametry budynku:
Powierzchnia zabudowy-2.718,55m2,
Powierzchnia całkowita-5.437,10m2,
Powierzchnia użytkowa-3.375,00m2.
 
 
Projekt: „Zintegrowany System Ścieżek Rowerowych w gminach Babimost, Kargowa i Zbąszynek”
Termin realizacji: 2017-2020
Wartość projektu: 15 511 937,18zł
Dofinansowanie:Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
Wysokość dofinansowania:9 899 998,88zł
Opis projektu: Zakres projektu obejmował budowę ośmiu ciągów ścieżek rowerowych o łącznej długości ok. 22 165mb, w tym:
• na terenie gminy Babimost: 9 230 m,
• na terenie gminy Zbąszynek:  7939 m,
• na terenie gminy Kargowa: 4 996 m.
Projekt realizowany w partnerstwie, w którego skład wchodziły gminy: Zbąszynek, Babimost i Kargowa oraz powiaty: świebodziński i zielonogórski.
 
 
 
Projekt: ”Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku”
Termin realizacji: 2017-2020
Wartość projektu: 25 185 875,47zł
Dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
Wysokość dofinansowania: 9 999 999,94 zł
Opis projektu: W ramach projektu zmodernizowano i rozbudowano oczyszczalnię ścieków w Zbąszynku. Wybudowano farmę fotowoltaiczną jako źródło produkcji energii elektrycznej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych obiektu. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku uwzględniła wykonanie instalacji do przeróbki osadów ciekowych i budowę budynku socjalno-technicznego oraz realizację nowego ciągu technologicznego mechaniczno-biologicznego oczyszczani ścieków.
 
Projekt: Budowa schodów z podjazdem dla niepełnosprawnych do Domu Kultury w Zbąszynku
Termin realizacji: 2018-2019
Wartość projektu: 110 692,83zł
Wnioskowane dofinansowanie: 57 263,00zł
Dofinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Opis projektu: W ramach projektu powstaną nowe schody i pochylnie, chodniki oraz wejście do Domu Kultury w Zbąszynku od strony ul. Klubowej w miejsce istniejących schodów będących w bardzo złym stanie technicznym. Celem operacji rozwój gminnej infrastruktury kulturalnej umożliwiającej równy i nieograniczony barierami architektonicznymi dostęp do niej wszystkim zainteresowanym.
 
 
Projekt: „Kulinarne spotkania miast partnerskich Zbąszynek-Peitz 2020”
Termin realizacji: 2020
Wartość projektu: 4 765,00 euro
Dofinansowanie: Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020
Wysokość dofinansowania: 3 573,75 euro
Opis projektu: Celem projektu była promocja uczestniczących w projekcie miast Zbąszynka i Peitz, poprzez zaprezentowanie utożsamianych z regionalną kuchnią tradycyjnych potraw i produktów kulinarnych oraz wspólną sportową rywalizację. W ramach  projektu odbyło się: spotkanie grupy roboczej, Międzynarodowy Turniej Miast i Wsi, Kiermasz potraw regionalnych oraz  przegląd wydarzeń artystycznych związanych z wymianą kulturową  (prezentacje artystyczne).
Projekt: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbąszynek”
Termin realizacji: I-X 2020 r.
Wartość projektu: 10.862,72 zł
Dofinansowanie: Program priorytetowy NFOŚiGW: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na lata 2019 -2023.
Wysokość dofinansowania: Na realizację zadania Gmina Zbąszynek uzyskała dofinansowanie w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania w kwocie 4.023,22 zł. 50% dotacji w kwocie 2.011,61 zł pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 50% dotacji w kwocie 2.011,61 zł pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Opis projektu: W ramach projektu zdemontowanych i unieszkodliwionych zostało 670,0 m2 płyt azbestowych o wadze 9,715 Mg. Zebrano od mieszkańców i unieszkodliwiono 354,0 m2 płyt azbestowych o wadze 5,133 Mg. Łącznie z terenu Gminy Zbąszynek usunięto i unieszkodliwiono
14,848 Mg wyrobów zawierających azbest. Z 6 posesji usunięto azbest z demontażem, a z 8 posesji odebrano już zdemontowany azbest.
 

 
 
Projekt: ”Siłownia  pod chmurką w Zbąszynku”
Termin realizacji: 2016
Wartość projektu: 33.948,10zł
Dofinansowanie: Program „Lubuskie siłownie pod chmurką”- Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Wysokość dofinansowania:15.000,00zł
Opis projektu: W ramach projektu powstała ogólnodostępna i darmowa siłownia zewnętrzna na terenie Obiektów sportowych im.B.Niemca w Zbąszynku. Siłownia plenerowa wyposażona jest w 8 urządzeń (Orbitrek,Biegacz,Wahadł,Twiste,Podciąg górny,Wioślarz,Narciarz podwójny,Tai Ch)-umożliwiające indywidualne, w pełni profesjonalne, uprawianie sportu i rekreacji. Siłownia zapewnia aktywny wypoczynek dostosowany do osobistych potrzeb i możliwości użytkowników wynikających m.in. z ich wieku czy sprawności fizycznej.Wszystkie urządzenia zostały wyposażone w tablice ze szczegółową instrukcją obsługi (infografika).
 
Projekt: Rozbudowa ul. Długiej i ul. Targowej oraz przebudowa ul. B.Chrobrego w Zbąszynku
Termin realizacji: 2016
Wartość projektu: 1 021 196,69zł
Dofinansowanie: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Wykonawca: PPHU „PACHOLAK” Bobowicko- roboty budowlane drogowe, PUI Nadzory Piotr Owsiński Zielona Góra- nadzór inwestorski
Wysokość dofinansowania: 510 598,00zł (50% kosztów kwalifikowalnych)
Opis projektu: W ramach projektu rozbudowano/przebudowano 852mb ul.Długiej, ul.Targowej oraz ul.B.Chrobrego. Prace polegały na: częściowym wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na ul. Długiej, przebudowie nawierzchni z kostki granitowej na ul.Targowej i B.Chrobrego, budowie miejsc postojowych, rozbudowie oświetlenia i odwodnienia ulic oraz budowie urządzeń bezpieczeństwa ruchu (m.in. wyniesione przejście dla pieszych ze skróconym progiem zwalniającym) w ciągu przebudowywanych ulic.
 
Projekt: Rozbudowa drogi powiatowej 4304F (ul. Wojska Polskiego) w miejscowości Zbąszynek
Termin realizacji: 2016
Wartość projektu:1 499123,73zł
Dofinansowanie: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Wysokość dofinansowania:744.650,00zł (50% kosztów kwalifikowalnych)
Wykonawca: INFRAKOM Sp. zoo Kościan- roboty budowlane drogowe, PUI Nadzory Piotr Owsiński Zielona Góra- nadzór inwestorski
Opis projektu: W ramach projektu wykonana została rozbudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od
ul. Klubowej do połączenia z drogą powiatową nr 1215F (ogródki działkowe). Prace polegały na: częściowej przebudowie nawierzchni ulicy, przebudowie chodników, oświetlenia i odwodnienia oraz budowie ścieżki rowerowej i miejsc parkingowych wzdłuż ul. Wojska Polskiego.
 
Projekt: Nowe oblicze Gminy Zbąszynek – rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych
Termin realizacji: 2016
Wartość projektu:78 600,00zł
Dofinansowanie: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020
Wysokość dofinansowania: 69 755,44zł (85% Fundusz Spójności, 15% budżet państwa)
Opis projektu:Celem projektu było opracowanie Planu Rewitalizacji dla Gminy Zbąszynek-podstawowego dokumentu dla prowadzenia procesów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz ubiegania się o środki na ten cel a także wzmocnienie mechanizmów partycypacji społecznej i zaangażowania mieszkańców, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i innych interesariuszy
w przygotowanie programu rewitalizacji i wyprowadzenie z kryzysu obszarów zdegradowanych.
 
Projekt: „Rozbudowa cmentarza w Zbąszynku”
Termin realizacji: 2016-2017
Wartość projektu: 587 283,28zł
Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany TRECHUB Wojciech Buchert Zbąszynek-roboty budowlane, Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe Bogdan Radny Babimost-nadzór inwestorski
Opis projektu: W ramach projektu rozbudowano istniejący cmentarz: przygotowano miejsca grzebalne oraz kolumbarium ,wykonano utwardzone ciągi piesze, oświetlenie i ogrodzenie terenu, postawiono punkty czerpania wody oraz sanitariaty.
 
Projekt: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbąszynek”
Termin realizacji: I-X 2017 r.
Wartość projektu: 34 413,20zł
Dofinansowanie: Program priorytetowy NFOŚiGW: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW.
Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.Wysokość dofinansowania: Na realizację zadania Gmina Zbąszynek uzyskała dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania w kwocie 17.206,60 zł pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 50% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania w kwocie 17.206,60 zł pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej GórzeOpis projektu: W ramach projektu zdemontowanych i unieszkodliwionych zostało 4310,95 m2 płyt azbestowych o wadze 56,57 Mg. Zebrano od mieszkańców i unieszkodliwiono 2299,87 m2 płyt azbestowych o wadze 30,57 Mg. Łącznie z terenu Gminy Zbąszynek usunięto i unieszkodliwiono 87,14 Mg wyrobów zawierających azbest. Z 34 posesji usunięto azbest z demontażem, a z 23 posesji odebrano już zdemontowany azbest.
Projekt: „Remont, przebudowa i budowa parkingów, ciągów pieszo – jezdnych, chodnika, boiska
i zjazdów w Zbąszynku”
Termin realizacji: 2017
Wartość projektu: 800 990,00zł
Wykonawca: CAŁUS sp zoo, sp. komandytowa Boruja Nowa- roboty budowlane, Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe Bogdan Radny Babimost- nadzór inwestorski
Opis projektu:W ramach przebudowano parking przy ulicy Sportowej w Zbąszynku wraz
z infrastrukturą towarzyszącą- chodniki, zjazdy, itp. Ponadto powstało nowe boisko  wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni oraz miejsce rekreacji indywidualnej z ławkami i  zdrojem ulicznym.
 
Projekt: „Budowa dróg gminnych: Jana Pawła II, Prymasa Wyszyńskiego i Zachodniej Obwodnicy Zbąszynka  – etap I”
Termin realizacji: 2017
Wartość projektu: 2 514 648,78zł
Dofinansowanie: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Wysokość dofinansowania:1 126 951,00zł (50% kosztów kwalifikowalnych)
Wykonawca:CAŁUS sp zoo, sp. komandytowa Boruja Nowa- roboty budowlane, PUI Piotr Owsiński Zielona Góra-nadzór inwestorski
Opis projektu:W ramach projektu wybudowano ciąg ulic (932mb): Zachodnia Obwodnica Zbąszynka, Prymasa Wyszyńskiego, Jana Pawła II w Zbąszynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą- chodniki, ciągi piesze, ścieżka rowerowa, oświetlenie oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu (m.in. wyniesione przejście dla pieszych ze skróconym progiem zwalniającym, doświetlenie przejść dla pieszych).Realizacja projektu pozytywnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa użytkowników wybudowanych dróg.
 
Projekt: „Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbąszynku”
Termin realizacji: 2017
Wartość projektu: 37 945,50zł
Dofinansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Wysokość dofinansowania:12 000,00zł
Dostawca: EKOLOGIKA Tomasz Lisiecki Poznań
Opis projektu: W ramach projektu zakupiono agregat prądotwórczy o mocy znamionowej 16 kW na potrzeby jednostki OSP w Zbąszynku (należącej do KRSG) w celu wsparcia technicznego w działaniach ratowniczych i wspomagania systemu reagowania kryzysowego w Gminie Zbąszynek.
Projekt: „Podniesienie jakości kształcenia ogólnego poprzez doposażenie gminnych jednostek oświatowych w niezbędny sprzęt dydaktyczny w Gminach Świebodzin i Zbąszynek”
Termin realizacji: 2016-2017
Wartość projektu: 3 337 041,03zł
Dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny LUBUSKIE 2020
Wysokość dofinansowania: 2 679 570,39zł (85% kosztów kwalifikowalnych)
Opis projektu: Głównym celem projektu jest poprawa dostępu uczniów i uczennic z 9 szkół podstawowych i 1 szkoły ponadpodstawowej z terenu Gminy Świebodzin oraz Gminy Zbąszynek do sprzętu i pomocy dydaktycznych zwiększających kompetencje matematyczne, przyrodnicze
i informatyczne. Efektem przedmiotowego projektu jest zakup nowoczesnego sprzętu dydaktycznej na potrzeby pracowni matematycznych, przyrodniczych i informatycznych w 10 gminnych placówkach oświatowych.
 
Projekt: BUDOWA PLACU ZABAW W KRĘCKU
Termin realizacji: 2017-2018
Wartość projektu:209 516,00zł
Wnioskowane dofinansowanie:124 725,00zł
Dofinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Wykonawca:Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe Bogdan Radny Babimost- projekt budowlany, APIS Polska sp. zoo Jarosław-roboty budowlane
Opis projektu:W ramach projektu powstał ogrodzony plac zabaw dla dzieci wraz z elementami siłowni zewnętrznej dla młodzieży, dorosłych i seniorów.
 
Projekt: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbąszynek”
Termin realizacji: I-X 2018 r.
Wartość projektu: 36 713,40 zł
Dofinansowanie: Program priorytetowy NFOŚiGW: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
Wysokość dofinansowania: Na realizację zadania Gmina Zbąszynek uzyskała dofinansowanie w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania w kwocie 33 993,89 zł pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Opis projektu: W ramach projektu zdemontowanych i unieszkodliwionych zostało 2014,886 m2 płyt azbestowych o wadze 34,122 Mg. Zebrano od mieszkańców i unieszkodliwiono 3000,445 m2 płyt azbestowych o wadze 49,131 Mg. Łącznie z terenu Gminy Zbąszynek usunięto i unieszkodliwiono 83,253 Mg wyrobów zawierających azbest. Z 15 posesji usunięto azbest z demontażem, a z 22 posesji odebrano już zdemontowany azbest.
 
Projekt: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbąszynek”
Termin realizacji: I-X 2018 r.
Wartość projektu: 36 713,40 zł
Dofinansowanie: Program priorytetowy NFOŚiGW: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
Wysokość dofinansowania: Na realizację zadania Gmina Zbąszynek uzyskała dofinansowanie w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania w kwocie 33 993,89 zł pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Opis projektu: W ramach projektu zdemontowanych i unieszkodliwionych zostało 2014,886 m2 płyt azbestowych o wadze 34,122 Mg. Zebrano od mieszkańców i unieszkodliwiono 3000,445 m2 płyt azbestowych o wadze 49,131 Mg. Łącznie z terenu Gminy Zbąszynek usunięto i unieszkodliwiono 83,253 Mg wyrobów zawierających azbest. Z 15 posesji usunięto azbest z demontażem, a z 22 posesji odebrano już zdemontowany azbest.
Projekt: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbąszynek”
Termin realizacji: I-X 2019 r.
Wartość projektu: 13.714.51 zł
Dofinansowanie: Program priorytetowy NFOŚiGW: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na lata 2019 -2023.
Wysokość dofinansowania: Na realizację zadania Gmina Zbąszynek uzyskała dofinansowanie w wysokości 20% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania w kwocie 2.539,72 zł pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 80% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania w kwocie 10.158,90 zł pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Opis projektu: W ramach projektu zdemontowanych i unieszkodliwionych zostało 1079,8 m2 płyt azbestowych o wadze 15,658 Mg. Zebrano od mieszkańców i unieszkodliwiono 685,3 m2 płyt azbestowych o wadze 9,938 Mg. Łącznie z terenu Gminy Zbąszynek usunięto i unieszkodliwiono
25,596 Mg wyrobów zawierających azbest. Z 9 posesji usunięto azbest z demontażem, a z 10 posesji odebrano już zdemontowany azbest.
Projekt: „Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku- elastyczne kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy”
Termin realizacji: 2017-2019
Wartość projektu: 950 509,00zł
Dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
Wysokość dofinansowania: 738 577,85zł
Opis projektu: Przedmiotem projektu było stworzenie innowacyjnej oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb rynku pracy w Gminie Zbąszynek poprzez wyposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku w nowoczesne pracownie zawodowe. Realizacja projektu wpłynęła pozytywnie na poprawę warunków kształcenia zawodowego oraz przebieg procesu egzaminowania w szkole.

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego