Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNKU NAGRODZONY!

Miło nam poinformować, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku został laureatem siódmej edycji konkursu Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego. Konkurs ten wspiera i promuje podmioty ekonomii społecznej. W tym roku wyłoniono laureatów w 4 kategoriach:
kategoria I. Lider Przedsiębiorczości Społecznej
kategoria II. Lider Reintegracji
kategoria III. Lider Społecznego Działania
kategoria IV. Urząd Przyjazny Podmiotom Ekonomii Społecznej
 
czytaj dalej

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 grupy ”Pomysłowy Team” ze Świetlicy Środowiskowej w OPS

W dniu 24 czerwca 2022 r. odbyło się spotkanie podsumowujące działalność grupy osób z niepełnosprawnościami  „Pomysłowy Team” w roku szkolnym 2021/2022, która działa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbąszynku. Podczas uroczystości Kierownik OPS Pani Katarzyna Rucioch podziękowała uczestnikom za aktywny udział na zajęciach oraz  za całoroczną pracę włożoną  w rozwój grupy. Podziękowania za zaangażowanie otrzymały również Panie prowadzące grupę.   Wszyscy uczestnicy grupy „Pomysłowy Team” otrzymali dyplomy i upominki. Spotkanie upłynęło w miłej i przyjaznej atmosferze
czytaj dalej

OTWARCIE MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH W GMINIE ZBĄSZYNEK

W dniu 31 maja 2022 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Mieszkań Wspomaganych w Gminie Zbąszynek. W uroczystości otwarcia udział wziął Wojewoda Lubuski - Władysław Dajczak, który dokonał symbolicznego przecięcia wstęgi w towarzystwie Burmistrza Zbąszynka - Wiesława  Czyczerskiego, W-ce Starosty Świebodzińskiego - Andrzeja Chromińskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej - Jana Mazura, Proboszcza - Jerzego Kordiaka, Wykonawcy inwestycji - Marka Muńki oraz Kierownika OPS - Katarzyny Rucioch. W krótkich okolicznościowych przemówieniach Wojewoda Lubuski i Burmistrz Zbąszynka zwrócili uwagę na ważny aspekt jakim jest dla każdego samorządu troska o najstarszych obywateli i organizacja działań pomocowych dla seniorów. Wojewoda Lubuski pogratulował władzom Zbąszynka realizacji tak ważnego społecznie zadania, jak zaznaczył pierwszego w naszym województwie  i życzył dalszych sukcesów w rozwoju naszej gminy. Zaproszeni goście byli pod ogromnym wrażeniem metamorfozy jaką przeszedł budynek przy ulicy Kosieczyńskiej 4 w ramach  przeprowadzonych prac remontowych  a także standardu powstałych mieszkań  wspomaganych.  
czytaj dalej

OPIEKA WYTCHNIENIOWA W GMINIE ZBĄSZYNEK

Gmina Zbąszynek przystąpiła w bieżącym roku  do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
czytaj dalej

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

                                                                                                           Gmina Zbąszynek przystąpiła w bieżącym roku  do realizacji programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami.
czytaj dalej

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH PRZYJĘTA

Radni Rady Miejskiej w Zbąszynku na sesji w dniu 31 stycznia br. zatwierdzili przygotowany projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2022 - 2030.
Celem głównym Strategii jest solidarność i integracja społeczna oraz skuteczne wsparcie dla osób i rodzin, w szczególności borykających się z problemami i mających trudności w realizacji własnych celów i aspiracji. Zaplanowane działania skupiają się przede wszystkim na utrzymaniu i rozwoju funkcjonującego systemu pomocy społecznej, opartego na współpracy wielu instytucji i organizacji pozarządowych, tworzeniu i realizacji profesjonalnych rozwiązań problemów społecznych, aktywizacji środowisk i osób marginalizowanych, zagrożonych lub dotkniętych wyłączeniem społecznym oraz edukacji społecznej.
Planowane w Strategii działania przewidują znaczny udział w ich realizacji, poza jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz innymi instytucjami publicznymi, partnerów społecznych, organizacji pozarządowych, społeczności lokalnej.
Zrównoważony rozwój nie jest możliwy, jeżeli w społeczności lokalnej nie zostaną w sposób kompleksowy zidentyfikowane i rozwiązane problemy społeczne. Z tych względów niezbędne dla społeczności lokalnej jest stworzenie Strategii uwzględniającej cele rozwojowe jak i rozwiązywanie bieżących problemów dotyczących mieszkańców.
Poniżej w załączeniu zatwierdzona strategia.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 16 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego