Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

SPOTKANIE ZARZĄDU RADY SENIORÓW GMINY ZBĄSZYNEK

W dniu 31 maja 2023 roku odbyło się spotkanie Zarządu Rady Seniorów Gminy Zbąszynek. W spotkaniu uczestniczyli: kierownik OSiR – Marcin Minta, dyrektor ZOK – Malwina Kubicka oraz pracownik UM ds. służby zdrowia – Krzysztof Krzywak. Podczas spotkania omówiono sprawę organizacji tegorocznych obchodów Zbąszyneckiego Święta Seniora i pikniku integracyjnego seniorów „Pożegnanie lata”.  Zarząd Rady Seniorów ustalił, że Tydzień Seniora obchodzony będzie w tym roku w dniach 08 – 13 października 2023 roku. Piknik integracyjny seniorów odbędzie się w dniu 08 września 2023 roku przy Jeziorku Koźlarskim w Chlastawie. Podczas spotkania dyrektor ZOK – Malwina Kubicka zapoznała zebranych z planowanymi imprezami związanymi z obchodami 100-lecia Zbąszynka.  Kierownik OSiR – Marcin Minta   omówił terminarz sportowych imprez dla seniorów, w tym „II Zbąszyneckiej Senioriady z Łabądkiem” i  Zbąszyneckiej Ligi Seniorów w  Kręgle. Pan Krzysztof Krzywak poinformował seniorów o stanowisku Lubuskiego Oddziału NFZ w sprawie ortopedii w Zbąszynku.  
Szczegółowy program obchodów Tygodnia Seniora zostanie opracowany podczas kolejnego spotkania Zarządu RS, które odbędzie się w miesiącu sierpniu br.
czytaj dalej

SAMOCHÓD DLA OPS

W dniu 01 czerwca 2023 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku otrzymał samochód do przewozu osób starszych i osób z niepełnosprawnościami na zajęcia i podczas zajęć w tutejszym Ośrodku.  Zakup samochodu był możliwy dzięki dofinansowaniu  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 120 000,00 zł otrzymanej przez Gminę Zbąszynek na realizację projektu w ramach obszaru D – likwidacja barier transportowych „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 roku, dotyczący zakupu samochodu 9 – osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich z terenu Gminy Zbąszynek do placówki służącej rehabilitacji i aktywizacji tj. Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku. Doposażenie OPS w środek transportu umożliwi dalszy  rozwój usług społecznych w naszej gminy będących odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby i oczekiwania naszych mieszkańców.
czytaj dalej

SZKOLENIE Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

W dniu 25 maja 2023 roku odbyło się szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy, którego celem było podniesienie kompetencji osób pracujących w tym obszarze. W szkoleniu uczestniczyli członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zbąszynku,  Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Zbąszynku, pracownicy socjalni, policjanci, pedagodzy i psycholodzy szkolni, dyrektorzy i wychowawcy przedszkoli oraz sołtysi.  Szkolenie prowadził Pan Piotr Piskozub - doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych, od wielu lat prowadzi szkolenia dla  gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodków pomocy społecznej oraz zespołów interdyscyplinarnych. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych.  
czytaj dalej

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Gmina Zbąszynek w bieżącym roku ponownie przystąpiła  do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:.
  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  2. osobami posiadających:
  1. o stopniu znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573) albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych) – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
czytaj dalej

BARDZO RADOSNY PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

W dniu wczorajszym z okazji „Pierwszego Dnia Wiosny” Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zbąszynku oraz Radą Seniorów zorganizowali Olimpiadę Międzypokoleniową - „Wiosna Ach To TY”. Około godziny 10:00 na Zbąszyneckiej Hali Sportowej  stawiło się 12 drużyn: 6 drużyn senioralnych z terenu Gminy Zbąszynek tj. KGW Dąbrówka Wlkp., Emeryci kolejowi, ZUTW, Dąbrowszczanka, Senior -Wigor, Kresowiacy oraz  6 drużyn złożonych z przedszkolaków  z Niepublicznego Przedszkola „Pod Muchomorkiem”. Uczestników imprezy serdecznie powitał Burmistrz Zbąszynka - Wiesław Czyczerski życząc wszystkim udanej zabawy. Podczas olimpiady każdy zespół brał udział w 6 konkurencjach:  piłka parzy, kółko krzyżyk, ringo, układanie klocków Jenga, gra w kapsle oraz bitwa na piłki. Spotkanie miało formułę zabawy i nie było punktowane. W przerwach między konkurencjami  zaprezentowały się  zespoły śpiewacze:  Senior -Wigor  oraz Dąbrowszczanka a „Ciocia Milena” porwała seniorów i przedszkolaków do zabaw integracyjnych.  Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, pełnej radości i uśmiechów. Nad bezpieczeństwem uczestników podczas olimpiady czuwał strażak z OSP w Zbąszynku - Pan Przemysław Lis. Na koniec wydarzenia wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, zdjęcia i statuetki. Mamy nadzieję, że po takim powitaniu, Wiosna zagości już na dobre!
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 19 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego