Kalendarium

Kalendarz imprez

Informacje ogólne

.

Z dniem 1 sierpnia 2019 r., na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Zbąszynku nr VI/15/2019 z dnia 25 marca 2019 roku,  nastąpiło  połączenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku oraz Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku. Od tego dnia Dzienny Dom „Senior-Wigor” funkcjonuje w strukturach Ośrodka jako samodzielna sekcja. Za pracę Domu odpowiada koordynator. Siedziba placówki mieści się w budynku przy ulicy Kosieczyńskiej 4 w Zbąszynku, obejmuje pomieszczenia znajdujące się w przyziemiu i  na piętrze budynku. Budynek jest dostosowany do osób z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności, posiada podjazd oraz windę. Pomieszczenia są jasne, przestronne,  w bardzo dobrym stanie technicznym, wyposażone  w odpowiednie  meble i niezbędny sprzęt, w tym audiowizualny. Dom funkcjonuje pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30– 15:30. Liczba miejsc dla seniorów  - 30, rzeczywista liczba uczestników zajęć – 37.Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Zbąszynku   zapewnia wsparcie seniorom w wieku 60+, zamieszkującym na terenie Gminy Zbąszynek, w szczególności samotnym i niesamodzielnym,  poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej i kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Udostępnia się seniorom infrastrukturę pozwalającą na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.
Oferta Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku obejmuje na dzień dzisiejszy następujące usługi i zajęcia dla seniorów:
 • pobytowe -organizowanie czasu wolnego w bezpieczny i godny sposób,
      opiekuńcze,
 • socjalne- gorący posiłek, załatwianie spraw urzędowych,
 • wachlarz zajęć usprawniająco - aktywizujących, a także rozwijających  umiejętności i zainteresowania seniorów, w tym:
 • zajęcia z zakresu fizjoterapii, w tym kinezyterapii
 • zajęcia manualne /plastyczne, robótki ręczne, decoupage itp./
 • gry i zabawy myślowe
 • czytanie poezji
  „godzina z Bogiem”
 • zajęcia w bibliotece, w tym zajęcia komputerowe
 • zajęcia relaksacyjne
 • zajęcia w ogródku przydomowym
 • spotkania i wyjazdy integracyjne - z okazji Tygodnia Seniora, Dnia Niepodległości, andrzejki, mikołajki, spotkanie wielkanocne, wigilijne, noworoczne, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, zajęcia przy Jeziorku Koźlarskich w Zbąszynku itp.
 • wykłady i pogadanki – z policjantami, kominiarzem, strażnikiem miejskim i strażakiem na temat bezpieczeństwa seniorów, z ratownikiem medycznym, dietetyczką i pielęgniarką nt. dbania o zdrowie i higienę, z ekologiem nt. dbania o środowisko, z księżmi pracującymi i odwiedzającymi nasza parafię / biskup, dziekan, misjonarz/ itp.
 • spotkania z ciekawymi ludźmi m.in. z artystami z zagranicy w ramach pleneru malarskiego w gminie, z pszczelarzem, z aktorami odwiedzającymi naszą gminę, z podróżnikiem, z różnego rodzaju pasjonatami np. gry na bębnach afrykańskich itp.
 • spotkania międzypokoleniowe - na spotkania i wspólne zajęcia z seniorami przychodzą do Dziennego Domu przedszkolaki oraz uczniowie gminnych szkół, seniorzy również odwiedzają szkoły i przedszkola
 • seniorzy biorą czynny udział w życiu kulturalnym i sportowym naszej gminy poprzez udział w imprezach rocznicowych, wydarzeniach kulturalnych, społecznych  i sportowych, organizowanych w naszej gminie
 • do dyspozycji seniorów pozostaje pielęgniarka, fryzjer, krawcowa.
Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Zbąszynku współpracuje z seniorami z Kargowej, Zbąszynia, Sulechowa oraz  ze wszystkimi  organizacjami senioralnymi z terenu naszej gminy.
Powstanie i działalność Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku przyczyniło się do zwiększenia oferty pomocowej dla osób starszych oraz  poprawiło jakość świadczonych usług. Wpłynęło na zapewnienie seniorom wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, poprawy jakości życia seniorów oraz  poprawy funkcjonowania osób starszych w społeczności Gminy Zbąszynek, jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania zbąszyneckich seniorów. Funkcjonowanie DD „S-W” wpisało się na stałe w ramy prowadzonej przez samorząd polityki senioralnej.
 
Kadra Dziennego Domu „Senior-Wigor”:
Izabela Ampulska – koordynator
Natalia Napierała – opiekun/animator
Adriana Niemiec-opiekun/animator  
Sylwia Tomaszewska – opiekun/animator
Bożena Zmuda – opiekun - świadczy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych
Barbara Mielcarek – opiekun - świadczy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych
Mariola Bobowska - opiekun - świadczy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych
Ewa Gardaszewska – Małecka – fizjoterapeuta/rehabilitant
Janusz Śmiałek- instruktor muzyki                                                                                               
Katarzyna Wójcik - pielęgniarka
Krystyna Biegała - krawcowa
Beata Piter - fryzjer
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

 • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
 • Herb miasta partnerskiego - Bedum
 • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego