Kalendarium

Kalendarz imprez

Ogłoszenia

Spotkanie ABC Przedsiębiorczości

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze dnia 23 marca 2023 roku organizuje spotkanie ABC Przedsiębiorczości, które dedykowane jest wszystkim osobom planującym prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W związku z powyższym bardzo prosimy o przekazywanie informacji Państwa klientom. Wszelkie szczegóły znajdziecie Państwo w załączonym programie spotkania jak również na plakacie.

Załączniki

ZARZĄDZENIE Nr 31/2023 Burmistrza Zbąszynka z dnia 13 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia II naboru wniosków z propozycjami do wnioskowania o dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz powołania komisji ds. weryfikacji i wyboru zadań

ZARZĄDZENIE Nr 24/2023 Burmistrza Zbąszynka z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków z propozycjami do wnioskowania o dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz powołania komisji ds. weryfikacji i wyboru zadań

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań służących poprawie jakości powietrza (wymiana źródeł ciepła) na terenie Gminy Zbąszynek w 2023 r.

Burmistrz Zbąszynka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania zadań służących poprawie jakości powietrza polegających na trwałej zmianie sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych obejmujących wymianę istniejących źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na ekologiczne, w tym na:
- ogrzewanie gazowe,
- ogrzewanie elektryczne,
- pompy ciepła.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie od 18 stycznia do 30 czerwca 2023 r.
w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.
Uchwała Rady Miejskiej w Zbąszynku określająca zasady udzielania dofinansowania oraz formularz wniosku do pobrania ze strony internetowej Gminy Zbąszynek lub siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.
Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Zbąszynek na dany rok. Wnioski złożone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku – biuro
nr 3 lub pod numerem tel. 68 39 10 343

Załączniki

Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Powiatu Świebodzińskiego

mLegitymacja emeryta-rencisty

Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista będzie mógł korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. Będzie ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel. ZUS wystawi mLegitymację wszystkim emerytom i rencistom automatycznie. Nie wymaga to od nich składania żadnego wniosku ani wizyty w ZUS. Osobom, które nabędą uprawnienia do emerytury lub renty od stycznia 2023 r., ZUS wyda legitymacje w formie elektronicznej. Emeryci lub renciści, którzy zechcą dodatkowo otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty plastikowej, będą mieli taką możliwość. Wystarczy, że złożą odpowiedni wniosek do ZUS (na formularzu ERL).
 
Dodatkowa forma legitymacji emeryta-rencisty w telefonie
ZUS wystawi elektroniczną wersję legitymacji również wtedy, gdy emeryt-rencista posiada już legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej. Tradycyjna legitymacja pozostaje aktualna zgodnie z terminem jej ważności. Posiadacz obu wersji może używać ich zamiennie, zgodnie ze swoimi osobistymi preferencjami.

Jak dodać mLegitymację w aplikacji mObywatel
Każdy emeryt i rencista może samodzielnie dodać swoją mLegitymację w bezpłatnej aplikacji mObywatel. Wystarczą do tego trzy proste kroki: uruchomienie aplikacji, kliknięcie opcji „dodaj dokument” i wybranie na liście dokumentów „legitymacja emeryta-rencisty”. Od tej pory na pulpicie aplikacji będzie widoczna ikona mLegitymacji.

Wniosek o tradycyjną legitymację
Osoby, które nabędą prawo do emerytury lub renty od stycznia 2023 r. nie otrzymają od ZUS plastikowej karty, zostanie im wystawiona za to mLegitymacja. Jeśli emeryt lub rencista będzie chciał posługiwać się tradycyjną legitymacją, może złożyć do ZUS wniosek o wydanie karty.

Dotychczasowa legitymacja nadal jest ważna
Osoby korzystające ze swoich tradycyjnych legitymacji nie muszą się martwić. Zachowują one swoją ważność zgodnie ze wskazanym na nich terminie. mLegitymacja
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: mLegitymacja

NABÓR WNIOSKÓW do Projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”

 
Projekt jest skierowany do firm, które planują rozpocząć, bądź działają czynnie w sektorze gospodarki wodnościekowej. W ofercie jest 28 szkoleń, które są zarekomendowane przez Radę ds. Kompetencji w sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji. W ostatnich dniach nastąpiła zmiana Rekomendacji Rady w celu lepszego dopasowania do aktualnych warunków rynku pracy i potrzeb pracodawców. I tak m.in. wprowadzone 3 nowe usługi rozwojowe:
  • Korzystanie z dostępnych otwartych narzędzi systemu informacji geograficznych,
  • Montowanie i konserwacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,
  • Rekultywacja składowisk odpadów i innych terenów zdegradowanych;
w większości proponowanych usług skrócono czas ich trwania oraz zostały zaktualizowane maksymalne kwoty dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej na pracownika.
 

Obwieszczenie Burmistrza Zbąszynka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świebodzinie z dnia 27.12.2022 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świebodzinie informuje, że w związku z sezonem migracji ptaków dzikich, oraz stałym występowaniem wirusa ptasiej grypy w populacji ptaków blaszkodziobych, niewykazujących objawów chorobowych, istnieje wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnych ognisk wysoce zjadliwej ptasiej grypy na obszarze powiatu świebodzińskiego. W Polsce na dzień 27.12.2022 odnotowano już 56 ognisk ptasiej grypy u drobiu, w tym od ostatniego komunikatu z dnia 22 grudnia 2022 r. potwierdzono kolejnych 7 ognisk w grudniu 2022 r., w których wybito ponad 60 tysięcy sztuk drobiu. (więcej informacji w załączniku)
czytaj dalej
  • 19-12-2022
  • Autor: BURMISTRZ ZBĄSZYNKA
  • drukuj

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ZBĄSZYNKA z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku

Szczególowe informacje:
https://bip.zbaszynek.pl/209/7637/OGLOSZENIE_BURMISTRZA_ZBASZYNKA_0D_0Az_dnia_19_grudnia_2022_r__0D_0Aw_sprawie_rozstrzygniecia_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacje_zadan_publicznych_w_2023_roku_0D_0A/
1 2 3 4 5 6 ... 14 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego