Kalendarium

Kalendarz imprez

Ogłoszenia

Dyżur Poselski w Gminie Zbąszynek

System Obsługi Wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz jednostek działających na rzecz niepełnosprawnych.

Ogłoszenie o pracę na stanowisko listonosza

Nabór Regionalnych Doradców ds. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań służących poprawie jakości powietrza (wymiana źródeł ciepła) na terenie Gminy Zbąszynek w 2020 r.

Burmistrz Zbąszynka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania zadań służących poprawie jakości powietrza polegających na trwałej zmianie sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych obejmujących wymianę istniejących źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na ekologiczne, w tym na:
- ogrzewanie gazowe,
- ogrzewanie elektryczne,
- pompy ciepła.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie od 2 stycznia do 31 stycznia 2020 r.
w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.
Uchwała Rady Miejskiej w Zbąszynku określająca zasady udzielania dofinansowania oraz formularz wniosku do pobrania ze strony internetowej Gminy Zbąszynek lub siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.
Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Zbąszynek na dany rok. Wnioski złożone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku – pokój
nr 7 lub pod numerem tel. 68 38 49 140 wew. 43
czytaj dalej

Uwaga Jubilaci!

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie Jubilatów obchodzących w 2020 r. 50-lecie małżeństwa oraz chcących wziąć udział w uroczystości organizowanej przez Burmistrza Zbąszynka. Złożenie deklaracji uczestnictwa jest podstawą do wystąpienia do Wojewody Lubuskiego z pismem o odznaczenie „Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznawanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym celu prosimy Jubilatów o wypełnienie i podpisanie  Deklaracji uczestnictwa w uroczystości jubileuszowej (druk do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej www.zbaszynek.pl. Podpisana deklaracja jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku. Formularze można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem rodziny do tut. urzędu. Konieczność złożenia deklaracji związana jest z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w skrócie zwanym RODO. Deklaracje prosimy składać do 31.12.2019 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zbąszynku, biuro nr 8.
 

Załączniki

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbąszynek w 2020 r.

Obwieszczenie Starosty Świebodzińskiego w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 1213F od km 0+000,00 do km 2+959,34 w miejscowości Dąbrówka Wlkp. i Rogoziniec, Gmina Zbąszynek

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działanie 3 "Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych", poddziałanie 3.1 "Wsparcie na przystąpienie do systemów jakości.

1 ... 3 4 5 6 7 ... 11 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego