Kalendarium

Kalendarz imprez

strategia społeczna

Konsultacje

Prezentujemy Państwu projekt aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022-2030. Zespół Zarządzający prosi zatem o uwagi i wnioski. 
Swoje propozycje proszę przesyłać na skrzynkę zdrowie~@~zbaszynek~.~pl lub opskierownik~@~zbaszynek~.~pl. w terminie do 21 stycznia br.
Projekt strategii został przesłany do Rady Miejskiej w Zbąszynku. Radni zajmą się strategią na komisjach a następnie projekt zostanie przesłany na sesję celem zatwierdzenia. 
Projekt aktualizacji w załączeniu.

Załączniki

Konsultacje społeczne

Prezentujemy Państwu projekt aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022-2030. Zespół Zarządzający prosi o uwagi i wnioski do Wizji, Misji i celów strategicznych. Zespół obecnie pracuje nad aktualizacją diagnozy danych za 2020 r., uszczegóławianiem wskaźników realizacji strategii oraz finasowaniem działań stategicznych. 
Swoje propozycje proszę przesyłać na skrzynkę zdrowie~@~zbaszynek~.~pl lub opskierownik~@~zbaszynek~.~pl. w terminie do 6 grudnia br.
Projekt aktualizacji w załączeniu.

Załączniki

Nowe terminy spotkań

Uległy zmianie terminy spotkań  3 grup Grup Roboczych ds. aktualizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Zbąszynek na lata 2022-2030
 
Grupy Roboczej ds. OSÓB STARSZYCH. Spotkanie odbędzie się 21 października 2021roku  o godz. 10:00,
  Omawiane będa działania w zakresie: 
1. Doskonalenie usług dla osób starszych i wsparcie ich opiekunów.
2. Aktywizacja zawodowa, społeczno-kulturalna i obywatelska oraz rekreacyjno-sportowa
 
Grupy Roboczej ds. OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM. Spotkanie odbędzie się 21 października 2021roku  o godz. 12:00,
  Omawiane będa działania w zakresie:
1. Efektywna polityka włączenia społecznego;
2. Aktywizacja i reintegracja osób bezrobotnych
 
- Grupy Roboczej ds. WSPÓLNOTY LOKALNEJ. Spotkanie odbędzie się 26 października 2021roku  o godz. 16:00,
  Omawiane będa działania w zakresie:
1. Integrująca i rozwijająca oferta spędzania czasu wolnego na terenie Gminy;
2. Efektywna edukacja i wychowanie;
3. Bezpieczeństwo, zdrowie i komfort życia mieszkańców;
4. Profesjonalizacja i integracja działań w ramach pomocy społecznej;
5. Rozwój aktywności obywatelskiej i społecznej.
Wszystkie spotkania odbywać się będą w sali na piętrze Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku przy ul. Kosieczyńskiej 4.
 
Spotkania mają charakter otwarty. Zapraszamy zatem wszystkich chętnych do udziału i dyskusji dot. najważniejszych problemów społecznych naszej społeczności lokalnej.
 
Krzysztof Krzywak                                               Katarzyna Rucioch
Koordynator Zespołu Zarządzającego                Kierownik OPS w Zbnąszynku
Urząd Miejski w Zbąszynku

Załączniki

Aktualizacja SRPS

W związku z nową perspektywa finansową UE oraz dynamiką życia społeczno-gospodarczego Zespół Zarządzający SRPS podjął działania dot. aktualizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Zbąszynek.Zdefiniowano 5 kluczowych obszarów polityki społecznej Gminie Zbąszynek, wyodrębnionych za pomocą głównych grup odbiorców działań lub sfer współdziałania: RODZINA, OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, OSOBY STARSZE, OSOBY ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM I WSPÓLNOTA LOKALNA.
Odbyły się już spotkania Grupy Roboczej ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
 
W imieniu Burmistrza Zbąszynka zapraszamy na spotkanie - harmonogram:
- Grupy Roboczej ds. RODZINY. Spotkanie odbędzie się 9 września 2021roku  o godz. 14:00,
  Omawiane będa działania w zakresie:
1. Wsparcie rodzin oraz efektywne przeciwdziałanie i zwalczanie kryzysów w rodzinie;
2. Rozwój zintegrowanego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym behawioralnych
 
Grupy Roboczej ds. OSÓB STARSZYCH. Spotkanie odbędzie się 20 września 2021roku  o godz. 10:00,
  Omawiane będa działania w zakresie: 
1. Doskonalenie usług dla osób starszych i wsparcie ich opiekunów.
2. Aktywizacja zawodowa, społeczno-kulturalna i obywatelska oraz rekreacyjno-sportowa
 
Grupy Roboczej ds. OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM. Spotkanie odbędzie się 21 września 2021roku  o godz. 10:00,
  Omawiane będa działania w zakresie:
1. Efektywna polityka włączenia społecznego;
2. Aktywizacja i reintegracja osób bezrobotnych
 
- Grupy Roboczej ds. WSPÓLNOTY LOKALNEJ. Spotkanie odbędzie się 23 września 2021roku  o godz. 16:00,
  Omawiane będa działania w zakresie:
1. Integrująca i rozwijająca oferta spędzania czasu wolnego na terenie Gminy;
2. Efektywna edukacja i wychowanie;
3. Bezpieczeństwo, zdrowie i komfort życia mieszkańców;
4. Profesjonalizacja i integracja działań w ramach pomocy społecznej;
5. Rozwój aktywności obywatelskiej i społecznej.
Wszystkie spotkania odbywać się będą w sali na piętrze Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku przy ul. Kosieczyńskiej 4.
 
Spotkania mają charakter otwarty. Zapraszamy zatem wszystkich chętnych do udziału i dyskusji dot. najważniejszych problemów społecznych naszej społeczności lokalnej.
 
Krzysztof Krzywak                                               Katarzyna Rucioch
Koordynator Zespołu Zarządzającego                Kierownik OPS w Zbnąszynku
Urząd Miejski w Zbąszynku
czytaj dalej

Raport za 2020 rok

Grupa Robocza Zespołu ds.zarządzania strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Zbąszynek przygotował raport z jej realizacji w 2020 r.
Po szczegółowej analizie wskaźników efektów realizacji strategii pomimo utrudnień w jej realizacji związanych z pandemią COVID-19 stwierdza się, że  Gmina Zbąszynek zapewnia swoim mieszkańcom bezpieczeństwo socjalne, przeciwdziała marginalizacji i alienacji osób i rodzin, które  z  różnych przyczyn są niesamodzielne  oraz minimalizuje rozmiary i skutki innych zjawisk społecznie negatywnych. Radni z raportem z realizacji strategii zapoznają się na komisjach 22 marca i na sesji 29 marca br.
Raport w załączeniu.

Załączniki

Raport za 2019 r.

Zespół ds.zarządzania strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Zbąszynek przygotował raport z jej realizacji w 2019 r.
czytaj dalej

Spotkanie podsumowujące za 2019 r.

Spotkanie Zespołu Zarządzającego strategię rozwiązywania problemów społecznych Gminy Zbąszynek na lata 2014-2023, odbędzie sie 25 listopada br. o godz. 12:00 w OPS w Zbąszynku. Poniżej materiały dla członków Zespołu. Proszę zastanowić się nad działaniami na 2020 r. Poniżej materiały na spotkanie.
czytaj dalej

Działania na 2019 rok.

Zespół Zarządzający na spotkaniu w dniu 28 listopada br. przyjął wersję działań stategicznych na 2019 r. strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy. W 2019 r. skupiamy się na realizacji 3 problemów. Wybór działań należy do Realizatorów. Oczywiście można skorzystać z dotychczasowych rozwiązań. Poniżej zamieszczamy materiały z zarządzania i monitorowania strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Zbąszynek. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Spotkanie Zespołu28.11.18

Załączniki

Wyniki ankiety

Prezentujemy wyniki ankiety przeprowadzonej przez Zespół Zarządzający strategię rozwiązywania problemów społecznych. Ankieta jest jednym z narzędzi do monitorowania realizacji strategii. Spotkanie Zespołu odbędzie sie po 15 września br. Proszę Realizatorów o wypełnienie formularza działań na 2018 r.

Załączniki

Zarządzanie problemami społecznymi 2016-2017

Poniżej zamieszczamy materiały z zarządzania i monitorowania strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Zbąszynek. W wykazie Plan działań, w tym strategia wraz z załącznikiem, a także materiały monitorujące.
Kontakt: zdrowie~@~zbaszynek~.~pl
czytaj dalej

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
         Godziny obsługi petentów:
         poniedziałek           7:30 - 17:00
         wtorek - piątek        7:30 - 13:00
 
 
_______________________________________
 
 


 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego