Kalendarium

Kalendarz imprez

Projekty

Projekt: Budowa drogi gminnej ul. Zielonogórskiej w Zbąszynku

 
Projekt: Budowa drogi gminnej ul. Zielonogórskiej w Zbąszynku
Termin realizacji: 2019-2022
Wartość projektu: 1 744 997,59zł
Dofinansowanie: Fundusz Dróg Samorządowych
Wysokość dofinansowania: 734 863,00zł
Opis projektu: Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników ulicy Zielonogórskiej w Zbąszynku oraz rozwój gminnej infrastruktury drogowej.
Zakres inwestycji obejmuje: budowę drogi gminnej o długości 332,57mb, budowę chodnika prawostronnego o szerokości 2,00 m, budowę 1 zatoki postojowej prostopadłej do osi jezdni dla osoby niepełnosprawnej o szerokości nominalnej 3,60 m i długości 5,00 m, budowę 13 zatok postojowych prostopadłych do osi jezdni o szerokości 2,50 m i długości 5,00 m, budowę 1 zatoki postojowej równoległej do osi jezdni dla samochodów ciężarowych o szerokości 3,00m, budowę skrzyżowania ul. Zielonogórskiej do ul. PCK/Kasprowicza), budowę zjazdów do posesji, budowę odwodnienia ulicy zabezpieczenie w obrębie inwestycji sieci urządzeń obcych nie wymagające przebudowy, przebudowę/budowę istniejącego oświetlenia drogowego, przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z planowanym przedsięwzięciem, wycinkę kolidujących drzew i krzewów ograniczających widoczność. W ramach projektu zostaną również wykonane prace związane z budową sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego