Kalendarium

Kalendarz imprez

Programy zdrowotne

BADANIE WZROKU I SŁUCHU

 • 19 czerwca br. odbędzie się ostatnia tura - bezpłatnych dla rodziców, badań słuchu i wzroku dzieci klas I szkół podstawowych Gminy Zbąszynek. Do programu wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród uczniów klas I szkół podstawowych Gminy Zbąszynek na lata 2023-24 zgłosiło się 83 dzieci. Realizatorem programu jest NZOZ Specjalistyczne Gabinety Lekarskie "PAEON " S.C. w Zbąszynku. Po otrzymaniu sprawozdania końcowego przedstawimy Państwu wyniki tych badań.
  Dziękujemy wszystkim za sprawne przeprowadzenie badań.


  Już 24 czerwca radni Rady Miejskiej w Zbąszynku podejmą decyzję o kontynuowaniu realizacji programu na lata 2025 i 2026 rok.
 
 
 
 • Burmistrz Zbąszynka zaprasza Rodziców dzieci klas I szkół podstawowych Gminy Zbąszynek do udziału w bezpłatnym programie wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku dla uczniów klas I - edycja 2024. Program realizowany jest od 2019 roku i cieszy się dobrą renomą. Finansowany jest ze środków budżetu Gminy Zbąszynek i współfinasowany ze środków LOW NFZ w Zielonej Górze.
Aby dziecko mogło wziąć  udział w badaniach rodzic/opiekun prawny musi wypełnić zgodę na wykonanie badań. Formularz zostanie przekazany dziecku przez wychowawcę, 18 lub 19 kwietnia br. Podpisany formularz zgody należy dostarczyć niezwłocznie do sekretariatu szkoły lub przekazać wychowawcy klasy, najpóźniej w terminie do 26 kwietnia 2024 r.
 
Wykrywanie wad wzroku nie zawsze jest proste, gdyż objawy mogą być różne i często niecharakterystyczne. U dziecka mogą pojawić się kłopoty z czytaniem i pisaniem, bóle głowy, pieczenie i łzawienie oczu oraz mruganie powiekami. Dziecko skarży się na zamazywanie obrazu z bliska lub z daleka, przyjmuje nieprawidłową postawę przy czytaniu, pisaniu, patrzeniu na monitor.
Wczesna i prawidłowa korekcja wady wzroku pozwala uzyskać całkowitą poprawę widzenia i zapobiec rozwojowi niedowidzenia.
Należy pamiętać, że organizm dziecka w wieku 6-7 lat rozwija się bardzo dynamiczniei wymagana szczegółowej kontroli zdrowia w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości w fazie początkowej.
 
 
 
Materiał archiwalny - edycja 2023
 • 17 maja br. kolejna 22 osobowa grupa dzieci ze Zbąszynka i Dąbrówki Wlkp. zostanie przebadania w ramach realizowanego przez Gminę programu;
 • 10 maja br. pierwsza 22 osobowa grupa dzieci z Dąbrówki Wlkp. została przebadana w ramach programu wczesnego wykrywania wad słuch i wzroku;
NZOZ Specjalistyczne Gabinety Lekarskie "PAEON " S.C. w Zbąszynku został wybrany jako Realizator programu wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku dzieci klas I szkół podstawowych w Gminie Zbąszynek. Pierwsza, 22 osobowa grupa dzieci przebadana zostanie dzisiaj,10 maja br. Następne badania odbędą się 17 maja, 14 czerwca i 21 czerwca. Badania dla dzieci są bezpłatne finsowane przez Gminę Zbąszynek przy współfinansowaniu w wysokości 40% przez LOW NFZ w Zielonej Górze. W badaniach za zgodą rodziców bierze udział  81 dzieci, tj. 93% wszystkich dzieci klas I. Dziękujemy rodzicom za troskę o swoje pociechy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Badania2023

Załączniki

Pneumokoki - szczepienia

W imieniu Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych zachęcamy do realizacji szczepień przeciw pneumokokom, polecanym szczególnie dla starszych osób i z obniżoną odpornością. Dla osób w wieku 65+ z grup ryzyka szcepienia są bezpłatne.  Szczególnie polecane seniorom w domach pomocy społecznej.
 
Skrót pisma prof. dr hab. n. med. Adam Antczaka, Przewodniczącego Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych:
 
 
Szanowni Państwo,
Choroby pneumokokowe stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, szczególnie dla starszych osób i z obniżoną odpornością. Od 1 września 2023 roku pojawiła się wyjątkowa możliwość skorzystania z bezpłatnych szczepień przeciw pneumokokom dla osób powyżej 65 roku życia z grup ryzyka. W imieniu Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych zwracamy się do Państwa z prośbą o zachęcenie podległych Państwu placówek opieki długoterminowej do realizacji szczepień przeciw pneumokokom chroniących przebywające tam osoby m.in. przed zapaleniem płuc, zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych i sepsą. Szczepienia przeciw pneumokokom dla tej grupy są kluczowym elementem w zapobieganiu poważnym komplikacjom zdrowotnym. Dostępność bezpłatnych szczepień w ramach programów gwarantowanych jest znaczącym krokiem naprzód w ochronie zdrowia publicznego i redukcji obciążeń dla systemu opieki zdrowotnej oraz budżetów instytucji zajmujących się opieką nad seniorami. Decyzja o zaangażowaniu w profilaktykę pneumokokową wśród pensjonariuszy z pewnością przyniesie Państwu efekty w postaci ograniczenia wydatków na leczenie, rehabilitację po przebytych infekcjach, ale przede wszystkich zapobiegnie kolejnym przypadkom zachorowań i ich konsekwencjom, w tym także zgonom. Zachęcamy, aby przy planowanych aktywnościach zdrowotnych wziąć pod uwagę zaszczepienie podopiecznych przed pneumokokami. Infekcje wywołane przez pneumokoki są szczególnie niebezpieczne dla seniorów, głównie ze względu na wysoką łatwość zakażenia się drogą kropelkową m.in. podczas kaszlu, kichania, rozmowy, śmiechu czy zabiegów wykonywanych w obrębie dróg oddechowych (odsysanie, bronchoskopia, intubacja). Ponadto, zakażenia te mogą prowadzić do poważnych skutków zdrowotnych, w tym znacząco zwiększać ryzyko śmierci. Osoby mieszkające w domach opieki są wyjątkowo podatne nie tylko na samo zakażenie, ale również na ciężki przebieg chorób zakaźnych. Z tego względu powinny zostać wprowadzone szczególne środki ostrożności, mające na celu ochronę nie tylko pensjonariuszy, ale również personelu i odwiedzających. Dodatkowo, pneumokoki są najczęstszym patogenem wikłającym przebieg grypy. Koinfekcja bakteryjna dotyczy nawet 35% pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy, a zakażenie grypą zwiększa ryzyko pneumokokowego zapalenia płuc. Warto pamiętać, że wystarczy tylko jedna dawka szczepionki przeciw pneumokokom, aby zabezpieczyć się przed zagrożeniem i istnieje możliwość zaszczepienia pensjonariuszy przeciw pneumokokom i grypie na jednej wizycie.

OSTEOPOROZA

 • BADANIA W OSTEOBUSIE
ZAPROSZENIE NA DRUGĄ TURĘ BADAŃ
Realizator programu "Profilaktyka i wczesne wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Zbąszynek na lata 2023-2025" zaprasza do rejestracji na kolejne bezpłatne badania lekarskie, które odbędą się 8 kwietnia 2024 r. przy Przychodni w Zbąszynku ul. Długa 1. Na badania proszę przychodzić zgodnie z wyznaczonym czasem godzinowym. Osoby, które nie są zarejestrowane a chciałyby skorzystać w tym dniu z badań mogą je wykonać wówczas, gdy nie zgłosi się zarejestrowana osoba. Najlepiej przyjść na końcówkę badań ok. godz. 16:00.
W Przychodni przy wejściu pokój nr 11 znajduje się rejestracja, gdzie pacjenci wypełniają odpowiednie zgody. Następnie odbywa się badanie kości w osteobusie, po którym pacjent udaje się do lekarza celem interpretacji wyniku badania i dalszych działań. Zapisy odbywają się telefonicznie; Nr telefonu 800 805 100.
Zaznaczamy, że z badań mogą skorzystać wyłącznie osoby zameldowane w Gminie Zbąszynek. Poniżej plakat i inne dodatkowe informacje.
 
ZAPROSZENIE NA PIERWSZE BADANIA
Dnia 12 lutego rozpoczęły się badania lekarskie w ramach bezpłatnego programu "Profilaktyka i wczesne wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Zbąszynek na lata 2023-2025". Osteobus zaparkował na placu przed Przychodnią przy ul. Długiej w Zbąszynku. Osoby, które wcześniej telefonicznie zarejstrowały się na badania, przychodzą na wyznaczoną godzinę. W Przychodni przy wejściu, pokój nr 11 znajduje się rejestracja, gdzie pacjenci wypełniają odpowiednie zgody. Następnie odbywa się badanie kości w osteobusie, po którym pacjent udaje się do lekarza celem interpretacji wyniku badania i dalszych działań.
Prosimy przychodzić na wskazaną godzinę, gdyż wówczas wszystko będzie  przebiegać płynnie.
Realizatorem programu jest  firma COGITO MED.
Kolejne badania odbędą się cyklicznie w kolejnych miesiącach. Zapisy odbywają się telefonicznie; Nr telefonu 800 805 100.
Zaznaczamy, że z badań mogą skorzystać wyłącznie osoby zameldowane w Gminie Zbąszynek.
 • ZAPROSZENIE NA BADANIA
Burmistrz Zbąszynka po rozstrzygnięciu konkursu, podpisał umowę na realizację  programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka i wczesne wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Zbąszynek na lata 2023-2025". Realizatorem programu jest firma medyczna COGITOMED.
Informujemy Państwa, że pierwsze badania odbędą się 12 lutego 2024 r. w osteobusie przed Przychodnią w Zbąszynku przy ul. Długiej 1.
Zapisy odbywają się telefonicznie; Nr telefonu 800 805 100. W tym dniu przebadanych zostanie ok. 45 osób.
Kolejne terminy Realizator podawać będzie sukcesywnie. ogółem przebadanych zostanie ok. 300 osób. Poniżej plakat na badania.
 • PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJĘ PROGRAMU
Po prawie rocznej procedurze konkursowej Ministerstwo Zdrowia dało zielone światło Lubuskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ w Zielonej Górze na podpisanie umowy z Gminą Zbąszynek na realizację ppz pn. "Profilaktyka i wczesne wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Zbąszynek na lata 2023-2025". Program dofinasowany jest w kwocie 252 000,00 zł. Burmistrz Zbąszynka ogłosił konkurs na wybór realizatora programu. Komisja Konkursowa w składzie: Krzysztof Krzywak przewodniczący, Patrycja Lisek zastępca przewodniczącego i Agnieszka Ratyńska sekretarz wybrała do realizacji programu podmiot medyczny COGITO Sebastain Łaźniak z Kalisza. Burmistrz Zbąszynka zatwierdził wybór komisji i podpisał stosowną umowę. Powołał także Radę ds. realizacji Programu. Cogito przystąpiło do szkolenia pracowników i rozpoczęło przygotowanie do realizacji harmonogramu programu.
Drugi etap II to działania informacyjno-edukacyjne:
 • Przygotowanie oraz dystrybucja broszur z informacjami na temat profilaktyki osteoporozy, zapobieganiu złamaniom osteoporotycznym i zapobieganiu upadkom w populacji osób dorosłych,
 • Edukacja zdrowotna
O szczegółach realizacji i naborze będziemy informować mieszkańców na bieżąco.
Poniżej w załączniakach zamieszczamy program i inne dokumenty realizacji programu.
 
 • Dnia 20 października - Światowy Dzień Osteoporozy.
Osteoporoza jest chorobą szkieletu prowadzącą do złamań kości, które mogą wystąpić nawet po niewielkim urazie (są to tak zwane złamania osteoporotyczne. Najczęściej dotyczą kręgosłupa, kości przedramienia i szyjki kości udowej, ale mogą wystąpić również w innych lokalizacjach. Nadmierna podatność kości na uszkodzenie w osteoporozie wynika ze zmniejszenia gęstości mineralnej kości i zaburzenia jej struktury i jakości.
Dzisiaj w Warszawie odbyła się konferencja - stacjonarna i online - zorganizowana przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher.
Poza tym Minister Zdrowia podjął decyzję w zakresie akceptacji dofinansowania programów polityki zdrowotnej dla 105 gmin, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną wniosków złożonych w konkursie na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy ogłoszonego zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o Funduszu Medycznym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1758) w ramach Subfunduszu rozwoju profilaktyki, wyodrębnionego w ramach Funduszu Medycznego.
Gmina Zbąszynek także wzięła udział w konkursie i na realizację programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Zbąszynek na lata 2023-2025 otrzyma dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 252 000,00 zł. Celem głównym programu jest uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki osteoporozy oraz zapobiegania złamaniom osteoporotycznym, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne, wśród co najmniej 60% uczestników programu.
O szczegółach naboru do programu będziemy informawać mieszkańców na bieżąco.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

13Galeria zdjęć: PPZ osteoporoza

Załączniki

BADAMY SIĘ

13.10.2023 r. odbyły się bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców Gminy Zbąszynek. Badania: lipidogram, TSH, Kreatynina, PSA i poziom cukru wykonało 85 osób. Dziękujemy wszystkim, którzy skorzystali  z tej formy profilaktyki zdrowia. Podziękowania należą się Burmistrzowi Zbąszynka za wsparcie finansowe oraz CM Topmed i Ośrodkowi Pomocy Społecznej za wsparcie organizacyjne.
Przepraszamy jednocześnie, za nieobecność dietetyka, który z nagłych i zrozumiałych powodów nie mógł uczestniczyć w badaniach.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: BADAMY SIĘ

SKUTECZNA PROFILAKTYKA

W ramach NPZ na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom do szkół trafi publikacja Agnieszki Pisarskiej pt: :"Jak oddziaływać skutecznie". Znalazły się w niej standardy profilaktyki używania substancji psychoaktywnych i informacja jak działa system rekomendacji programów proflaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.
Środki na realizację programów rekomendowanych posiada każda gmina. Każda gmina ma obowiązek realizowania programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani i na te działania ma zagwarantowane środki finansowe.
WARTO w tym miejscu wspomnieć o problemie SZKODLIWOŚCI działań profilaktycznych. Prowadzenie oddziaływań nieskutecznych oznacza stratę funduszy publicznych oraz czasu uczestników. Oferowanie młodym odbiorcom szkodliwych programów, przygotowanych na podstawie niepopartych wiedzą wyobrażeń autorów o tym, co jest skuteczne i dobre dla dzieci i młodzieży, stanowi natomiast poważne naruszenie zasad etycznych.
W publikacji na str. 22 podane są niektóre cechy nieskutecznych programów. Zachęcamy zatem do realizowania rekomendowanych programów profilaktycznych, aby pieniądze publiczne były dobrze wykorzystane.
Przypominam, że można zwracać się o środki finansowe do gminy wypełniając arkusz "MAPA DZIAŁAŃ REALIZACJI NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA - 2023". W załączeniu.
 

Załączniki

To nie problem to wyzwanie

18 listopada 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja „Zdrowie psychiczne – problem czy wyzwanie”. Inicjatorką konferencji była Marszałek Elżbieta Anna Polak. Dwuczęściowa konferencja, była poświęcona m.in. reformie opieki psychiatrycznej, zachorowalności na depresję i reagowaniu na kryzysy psychiczne dzieci i młodzieży.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Gminy Zbąszynek: Krzysztof Krzywak – Urząd Miejski, Katarzyna Rucioch - OPS, Małgorzata Gruchała SP Dąbrówka Wlkp., Natalia Lewandowska – SP Kosieczyn, Władysław Kozak – Rada Seniorów.
czytaj dalej

Radni za programem

Rada Miejska w Zbąszynku 27 czerwca br. podjęła decyzję o kontynuowaniu gminnego programu profilaktyki wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku u dzieci klas I szkół podstawowych Gminy Zbąszynek na lata 2023-2024. Zapraszamy zatem rodziców i dzieci klas I na badania w nowym roku szkolnym. Szczegółowe informacje podane zostaną na zebraniu rodziców po I półroczu nowego roku szkolnego 2022/23.

Zanieczyszczenie powietrza

Z uwagi na rosnące znaczenie środowiskowych zagrożeń dla zdrowia, w celu zapewnienia czynnego udziału Ministerstwa Zdrowia w procesie decyzyjnym opartym o wiedzę naukową, 17 maja 2018 r. powołano Zespół Roboczy ds. Wpływu Zanieczyszczeń Powietrza na Zdrowie przy Radzie Zdrowia Publicznego (zwany dalej Zespołem). Zespół jest organem doradczym, który m.in. zajmuje się aspektami zdrowotnymi zanieczyszczeń powietrza oraz zapewnia wsparcie merytoryczne w kształtowaniu kierunków postępowania mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie populacji Polski.
czytaj dalej

ABCDE czerniaka

Znajomość cech charakterystycznych czerniaka i regularna obserwacja znamion może pomóc we wcześniejszym wykryciu podejrzanych zmian, a tym samym dać szansę na całkowite wyleczenie.
• A, jak asymetria – znamię wylewające się na jedną stronę;
• B, jak brzegi poszarpane – znamię, którego brzegi nie są gładkie, które nie jest okrągłe/owalne;
• C, jak czerwony, czarny, niejednolity kolor znamienia;
• D, jak duży rozmiar – znamię o wielkości powyżej 6 mm;
• E, jak ewolucja – znamię, które zmieniło się w krótkim czasie, powiększa się, unosi nad powierzchnię skóry, swędzi, pęka, piecze, wokół którego powstało kilka nowych znamion.
#Czerniak18+
@sknonkoma
@znanieznamje

W załączeniu grafika

Załączniki

Podziękowanie

Gmina Zbąszynek po raz kolejny współpracowała ze Studenckim Kołem Naukowym Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (SKN ONKOMA), przy realizacji ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka. W programie uczestniczyły dzieci i młodzież ze szkół podstawowych Gminy Zbąszynek, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku oraz Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu. Głównym celem działań było zwiększenie świadomości społecznej na temat czerniaka – czynników ryzyka oraz metod skutecznej profilaktyki.
Dzięki współpracy z gronem pedagogicznym zostało zorganizowanych ponad 42 godziny zajęć z uczniami na temat czerniaka. Udział w zajęciach wzięło udział 958 uczniów. Edukacja nie byłaby możliwa, gdyby nie współpraca z 16 nauczycielami.
Podziękowania za udział w ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka w edycji 2021/2022 skierowane zostały do samorządów lokalnych oraz dyrektorów szkół i nauczycieli. Słowa uznania wystosowano również do koordynatorów działań w  jednostkach samorządu terytorialnego.
Państwo Dyrektorzy, Państwo Pedagodzy, Szanowni Państwo, w imieniu Studenckiego Koła Naukowego ONKOMA przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowym Instytucie Badawczym (SKN ONKOMA) i Burmistrza Zbąszynka składamy podziękowanie za zaangażowanie w realizację ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka w edycji 2020/2021. Powyższe wyniki to wymierny efekt Państwa codziennej, mozolnej pracy z uczniami, która bywa czasem niezauważana. Dlatego też z tym większą stanowczością oraz przekonaniem winszujemy oddania, zaangażowania w pracę oraz wytrwałości.

Załączniki

1 2 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

 • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
 • Herb miasta partnerskiego - Bedum
 • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego