Kalendarium

Kalendarz imprez

Programy zdrowotne

Bezpłatne badanie dzieci klas I

Burmistrz Zbąszynka zaprasza Rodziców dzieci klas I szkół podstawowych Gminy Zbąszynek do udziału w bezpłatnym programie wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku dla uczniów klas I. Program realizowany jest od 2019 roku i cieszy się dobrą renomą.
W ramach programu wykonane zostaną następujące badania: Okulistyczne: badania ostrości wzroku do dali i bliży za pomocą podświetlanych tablic, komputerowe badanie wzroku oraz Diagnostyka słuchu: pełne specjalistyczne badanie laryngologiczne,  audiometria tonalna - ocena stanu ucha wewnętrznego, badanie przesiewowe słuchu, wykrywanie głuchoty czynnościowej, diagnostyka szumów usznych.
Badanie dziecka jest bezpłatne. Program finansowany jest ze środków budżetu Gminy Zbąszynek i współfinasowany ze środków LOW NFZ w Zielonej Górze. Koszt realizacji progrmu to kwota 20 940,00 zł.
Aby dziecko mogło wziąć  udział w badaniach rodzic/opiekun prawny musi wypełnić zgodę na wykonanie badań. Podpisany formularz zgody należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub przekazać wychowacy klasy w terminie do 5 maja 2022 r.
Po tym terminie z każdym rodzicem uzgodniony zostanie termin  przeprowadzenia badania. Badania planowane są w miesiącu czerwcu. Po ich zakończeniu rodzic wypełnia bezimienną ankietę dot. realizacji Programu. Koordynatorem Programu jest Krzysztof Krzywak tel. 693989143.
 
W załączeniu formularz zgody i zaproszenie Burmistrza Zbąszynka.

Załączniki

Informacja z Narodowego Programu Zdrowia

Umowa podpisana

Burmistrz Zbąszynka podpisał umowę z Lubuskim Oddziałem NFZ w Zielonej Górze na dofinansowanie w wysokości 40% realizacji programu wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród uczniów klas I szkół podstawowych w Gminie Zbąszynek  w roku 2022. Obenie trwa procedura przygotowawacza wyboru Realizatora programu. O szczegółach będziemy informować na bieżąco poprzez platformy internetowe Gminy i poszczególnych szkół. W ubiegłym roku w programie wzięło udział 74 dzieci tj. 74% ogółu dzieci klas I. Zaburzenia słuchu wykryte zostały u 16 dzieci a wzroku u 22 dzieci.

Zapraszamy na bezpłatne badania

Burmistrz Zbąszynka zaprasza rodziców uczniów klas I szkół podstawowych Gminy Zbąszynek na bezpłatne badania profilaktyczne, wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród uczniów klas I, które odbędą w maju-czerwcu 2021 r.
 
 
czytaj dalej

Wzrok i słuch klasy II

Z uwagi na zawieszenie od marca br. zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkołach, realizacja gminnego programu wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród uczniów klas I szkół podstawowych Gminy Zbąszynek w 2020 r. finansowanego ze środków budżetu Gminy Zbąszynek przy współfinansowaniu z LOW NFZ była niemożliwa do wykonania. Burmistrz Zbąszynka zwrócił się więc z zapytaniem do LOW NFZ, czy jest możliwa realizacja umowy na dofinansowanie programu, ale już z dziećmi klas II. 
czytaj dalej

HPV - informacje

Wykrywania wad słuchu i wzroku klasy I

Z uwagi na zawieszenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkołach, realizacja programu wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród uczniów klas I szkół podstawowych Gminy Zbąszynek w 2020 r. jest obecnie niemożliwa do wykonania. O dalszych losach programu będziemy Państwa informować na bieżąco. /23-04-2020/
- Burmistrz Zbąszynka zarządzeniem Nr 14/2020 z dnia  6 marca 2020 r.ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród uczniów klas I szkół podstawowych Gminy Zbąszynek na lata 2018-2020”.
- Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w 2020 roku /29.10.2019 r./
Dyrektor LOW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2020 roku 
Lp.
Nazwa programu 
Nazwa podmiotu 
Maksymalna kwota dofinansowania 
1
Program rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Żary o statusie miejskim w wieku powyżej 65 r.ż. i poniżej 18 r.ż.
Gmina Żary o statusie miejskim
48 000,00 zł
2
Program profilaktyki próchnicy dla dzieci z klas I - II szkół podstawowych w mieście Żary
Gmina Żary o statusie miejskim
15 282,00 zł
3
Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród uczniów klas I szkół podstawowych Gminy Zbąszynek na lata 2018-2020
Gmina Zbąszynek
8 888,00 zł
4
Program profilaktyki
i wczesnej diagnostyki boreliozy w powiecie strzelecko-drezdeneckim
na lata 2019-2021
Powiat strzelecko-drezdenecki
8 160,00 zł
5
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego wśród mieszkańców Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2019-2021
Powiat strzelecko-drezdenecki
9 520,00 zł
6
Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Żary o statusie wiejskim
Gmina Żary o statusie wiejskim
20 400,00 zł
7
Program profilaktyki otyłości i cukrzycy typu 2 dla mieszkańców powiatu żagańskiego w wieku 45+ na lata 2019-2021
Powiat Żagański
3 250,00 zł
Podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017, poz. 9).
 
- Zapraszamy Rodziców uczniów klas I szkół podstawowych Gminy Zbąszynek, na spotkanie organizacyjne w sprawie realizacji badań profilaktycznych, wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród uczniów klas I, które odbędzie się 27 marca o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Zbąszynku.
Na spotkaniu omówiony zostanie zakres i harmonogram badańBadania wykonane zostaną wyłącznie za pisemną zgodą rodzica i odbędą się od 3 kwietnia do 30 czerwca br.
 
czytaj dalej

Rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej starszych mieszkańców Gminy Zbąszynek na lata 2019 -2020

W trosce o zdrowie starszych mieszkańców, Burmistrz Zbąszynka postanowił na terenie Gminy Zbąszynek zwiększyć dostępność do zajęć gimnastyki rehabilitacyjnej/zabiegów fizjoterapeutycznych i zaakceptował program zdrowotny pt. „Rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej starszych mieszkańców Gminy Zbąszynek na lata 2019 -2020”.
czytaj dalej

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego