Kalendarium

Kalendarz imprez

COVID-19

Szczepienie dzieci w wieku 12-15 lat

Informujemy RODZICÓW uczniów w wieku 12-15 lat ze SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZBĄSZYNKU, że mogą bez rejestracji zaszczepić swoje dzieci w punkcie szczepień w Zbąszynku. CHĘTNE OSOBY MOGĄ ZGŁASZAĆ SIĘ do  10 czerwca br. /czwartek/ do gminnego koordynatora ds. szczepień tel. 693 989 143. Obowiązuje wypełnienie ankiety oraz przybycie na szczepienie wraz z dzieckiem. Planowany termin szczepienia 15 czerwca ok. godz. 12:00-14:00. Szczegóły w kontakcie indywidualnym. Kwestionariusz ankiety poniżej w załączeniu. Można go także pobrać z Przychodni przy ul. Długiej 1 / tablica ulotek - korytarz dolny / lub w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.
 
PROSIMY także osoby z Gminy Zbąszynek w wieku 65 lat i więcej, które nie są jeszcze zarejestrowane do szczepienia, a chciałyby się zaszczepić,  o kontakt z gminnym koordynatorem ds. szczepień tel. 693 989 143.

Załączniki

Zaświadczenie o szczepieniu na COVID-19. Jak otrzymać dowód zaszczepienia?

Sezon urlopowy zbliża się wielkimi krokami. Osoby planujące wyjazd za granicę powinny pamiętać o wydrukowaniu potwierdzenia szczepienia. Do czasu wprowadzenia planowanego na drugą połowę czerwca jednolitego unijnego certyfikatu, warto także sprawdzić jakiej dokumentacji wymaga kraj, do którego podróżujemy.
 • Informację o przyjętych dawkach szczepionki możemy znaleźć i pobrać z Internetowego Konta Pacjenta (IKP) na stronie pacjent.gov.pl.
 • Po przyjęciu drugiej dawki, będziemy mogli pobrać stamtąd kod QR, pozwalający szybko potwierdzić odbyte szczepienie.
 • Jego pobranie umożliwia także aplikacja mObywatel.
 • Osoby, które nie korzystają z IKP, mogą poprosić o wydruk zaświadczenia oraz kodu QR w punkcie szczepień.
Zaświadczenie o szczepieniu przeciw COVID-19
Czy takie zaświadczenie i kod QR wystarczą, żeby wyjechać za granicę i nie trafić na kwarantannę? Nie zawsze. Prace nad wspólnym, unijnym certyfikatem szczepień, dopiero trwają. Kraje UE chcą, by został on wdrożony około 21 czerwca. Do tej pory musimy liczyć się z sytuacją, w której zakres informacji o szczepieniu wymaganych przez dany kraj, będzie się różnił od tego, co mamy podane na polskim zaświadczeniu.
Wydawana w naszym kraju informacja o szczepieniu zawiera datę, nazwę szczepionki oraz informację o podanej dawce. Generowana jest w języku polskim i angielskim. Co do zasady, po 7 dniach od przyjęcia drugiej dawki, jesteśmy zwolnieni z odbywania kwarantanny. 
 
Kilka innych informacji:
 • Zmiana terminu szczepienia drugą dawką może być dokonana wyłącznie w punkcie szczepień, w którym przejęta była pierwsza dawka szczepionki.
 • Osoba niepełnosprawna, zgłaszając się do punktu szczepień, w celu skorzystania z  uprawnienia do zaszczepienia się poza kolejnością, zobowiązana jest do okazania orzeczenia, z którego wynika posiadanie znacznego stopnia niepełnosprawności.
 • Z uprawnienia do zaszczepienia poza kolejnością mogą korzystać osoby posiadające orzeczenia ze znacznym stopniem niepełnosprawności wydane przez powiatowe/wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, jak również tzw. orzeczenia równoważne, wydane dla celów rentowych. Więcej informacji na temat orzeczeń równoważnych, znajduje się pod poniższym linkiem: https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/dofinansowanie-wynagrodzen/status-osoby-niepelnosprawnej/
 • Osoba z niepełnosprawnością w stopniu znacznym może przyjść do punktu szczepień i zaszczepić się razem z maksymalnie 3 osobami. Osoby te musza napisać oświadczenie, że sa opiekunami osoby niepełnosprawnej.

Rusza rejestracja 16 i 17-latków na szczepienia

Rejestracja nastolatków powyżej 16. roku życia rozpoczyna się od 17 maja 2021 r. E-skierowanie otrzymają wszystkie osoby, które ukończyły 16 r.ż. w przypadku osób, które ukończą ten wiek w 2021 r.  E-skierowania będą wystawiane po fakcie ukończenia 16 r.ż. w odstępach tygodniowych.
Zachęcamy do wcześniejszego pobrania formularza i podpisania go przez opiekuna prawnego. Oczywiście, jeśli ktoś nie będzie miał wydrukowanego kwestionariusza ze sobą, to otrzyma go do wypełnienia w Punkcie Szczepień. Wówczas osoba niepełnoletnia będzie musiała przyjść na szczepienie z opiekunem prawnym, który wyraża zgodę na udzielenia świadczenia.
Odpowiedzi na pytania z kwestionariusza pozwolą personelowi kwalifikującemu do szczepienia zdecydować, czy danej osoby można wykonać szczepienie przeciw COVID-19. Odpowiedzi będą wykorzystane w czasie kwalifikacji do szczepienia. Osoba kwalifikująca może zadać dodatkowe pytania. W przypadku niejasności, należy poprosić o wyjaśnienie pracownika medycznego kwalifikującego lub realizującego szczepienie.
Poniżej kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19.

Załączniki

Krótsze terminy szczepień

Od 17 maja szczepienie ozdrowieńców odbędzie się po 30 dniach od daty otrzymania pozytywnego wyniku testu na koronawirusa. Wcześniej trzeba było odczekać aż 90 dni.
Również od 17 maja zostanie skrócony czas podawania drugiej dawki szczepionek. Największe zmiany dotyczą szczepionki AstraZeneca, gdzie okres pomiędzy szczepieniami zmieni się – z blisko 3 miesięcy do 5 tygodni.
Zgodnie ze stanowiskiem Rady Medycznej, podjęto decyzję o skróceniu okresu między podaniem drugiej dawki szczepionki: Moderna z 42 dni do 35 dni, Pfizer z 42 dni do 35 dni, AstraZeneca z 84 dni do 35 dni. Zmiana wejdzie w życie od 17 maja. Skrócenie terminów podyktowana jest dostępnością szczepionek.
Najskuteczniejszą formą rejestracji jest infolinia 989, oraz SMS o treści: SzczepimySie wysłany na nr 880 333 333 lub 664 908 556.
Kontakt z punktem szczepień MC TopMed – e-mail.

Przyspieszenie szczepień dla osób niepełnosprawnych

Od 10 maja zwiększono dostępność szczepionek i przyspieszono proces szczepień dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie osoby z orzeczeniem o głębokiej niepełnosprawności mogą szczepić się poza kolejnością. Oznacza to, że takie osoby wraz z opiekunami mogą zgłosić się do punktu szczepień bez wcześniejszego umówienia terminu wizyty.
Realizacja szczepień odbędzie się również w ośrodkach opieki i aktywności niepełnosprawnych za pośrednictwem istniejącej już sieci punktów szczepień – w Zakładach Aktywności Zawodowej, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domach Samopomocy, Centrach i Klubach Integracji Społecznej.
W proces szczepień osób z niepełnosprawnościami zaangażowane będą również Mobilne Jednostki Szczepień. Profesjonaliści medyczni będą szczepić w domach pacjentów.
Wyjazdowy punkt szczepień – szczepi pacjentów w domu. Dotyczy to osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą samodzielnie dotrzeć do stacjonarnego punktu szczepień (tzw. pacjent leżący). Jest wsparciem dla mobilnych zespołów przy populacyjnych punktach szczepień. Chory umawia się na szczepienie wyłącznie przez swoją poradnię POZ lub pielęgniarkę opieki długoterminowej. Szczepienie dla pacjenta jest bezpłatne. W województwie lubuskim na grupę powiatów: strzelecko-drezdenecki, gorzowski, m. Gorzów Wlkp., międzyrzecki, sulęciński, słubicki i świebodziński wyznaczono 2 zespoły Paramedica24 Sp. z o.o., tel. główny 577199848

Zaświadczenie o zaszczepieniu

Informacja o przebytym szczepieniu jest wprowadzana na bieżąco do e-karty szczepień w systemie e-zdrowie (P1), czyli widzi ją lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Informację o przyjętych kolejnych dawkach szczepień można znaleźć też na swoim Internetowym Koncie Pacjenta.
Po przyjęciu drugiej dawki szczepionki wystawiany jest kod QR, w którym zapisana będzie informacja o przebytym szczepieniu. Kod ma datę ważności. Można go pobrać z Internetowego Konta Pacjenta oraz w aplikacji mObywatel.
Obecnie dostępna jest już aplikacja "Zaszczepieni", która umożliwia potwierdzenie, że osoba, która pokazuje kod QR, jest rzeczywiście zaszczepiona.
Aplikacja sprawdza ważność i poprawność kodu QR zaszczepionego. Wskazuje też podstawowe dane o jego właścicielu. Są to: imiona, pierwszą literę nazwiska oraz dzień i miesiąc urodzin. Dzięki temu można sprawdzić, że jest to kod osoby, która go okazuje.
Ważne: Osoba, która pokazuje do skanowania kod QR, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w kodzie.
Aplikacja "Zaszczepieni" działa offline i jest bezpłatna.
 
Warto wspomnieć, że Parlament Europejski postanowił przyspieszyć procedurę zatwierdzenia "Zielonego Certyfikatu Cyfrowego", czyli zaświadczeń, które mają pozwolić na bezpieczne i swobodne przemieszczanie się w czasie pandemii koronawirusa. PE planuje zakończyć proces w czerwcu.
Ten swoisty paszport szczepień ma zawierać informacje o tym, czy podróżny został zaszczepiony przeciwko Covid-19, czy w ostatnim czasie otrzymał negatywny wynik testu na obecność wirusa oraz informację o powrocie do zdrowia po zakażeniu Covid-19.

II DAWKA 13 MAJA 2021 R.

Medyczne Centrum TOPMED jako organizator szczepień w Zbąszynku, informuje, że osoby, które mają wyznaczony termin podania DRUGIEJ DAWKI NA 13 MAJA br., będą szczepione po okazaniu przy wejściu certyfikatu z terminem podania drugiej dawki.
Karteczka z numerkiem /otrzymali je na podanie pierwszej dawki/  określa jedynie orientacyjną godzinę szczepienia. Szczegóły oraz kwestionariusz do badań na plakacie w załączeniu

Załączniki

Nowy harmonogram szczepień

Nowy harmonogram szczepień
Od poniedziałku 26 kwietnia przyspieszamy i każdego dnia będziemy rozpoczynali rejestrację dwóch roczników. Od 7 maja rejestracja będzie obejmować po trzy roczniki:
26 kwietnia – roczniki 1974-1975
27 kwietnia – roczniki 1976-1977
28 kwietnia – roczniki 1978-1979
29 kwietnia – roczniki 1980-1981
30 kwietnia – roczniki 1982-1983
1 maja – roczniki 1984-1985
3 maja – roczniki 1986-1987
4 maja – roczniki 1988-1989
5 maja – roczniki 1990-1991
6 maja – roczniki 1992-1993
7 maja – roczniki 1994-1996
8 maja – roczniki 1997-1999
9 maja – roczniki 2000-2003
 
28 kwietnia odbędzie się rejestracja osób w wieku 30-39 lat, które wypełniły formularz dostępny w I kwartale tego roku na gov.pl/szczepimysie. To grupa ponad 400 tys. osób. 4 maja z tego przywileju będą mogły skorzystać także osoby w wieku 18-29 lat, które już między styczniem a marcem zadeklarowały chęć przyjęcia szczepionki.
 
Poniżej w załączeniu Nowy kwestionariusz wstępnego wywiadu przed szczepieniem przeciw COVID-19

Załączniki

Harmonogram rejestracji na szczepienie

Poniżej przedstawiamy aktualny harmonogram rejestracji oraz informacje dla osób z poszczególnych grup wiekowych. Rejestracja będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem:
 
12 kwietnia – rocznik 1962,
13 kwietnia – rocznik 1963,
14 kwietnia – rocznik 1964,
15 kwietnia – rocznik 1965,
16 kwietnia – rocznik 1966,
17 kwietnia – rocznik 1967,
19 kwietnia – rocznik 1968,
20 kwietnia – rocznik 1969,
21 kwietnia – rocznik 1970,
22 kwietnia – rocznik 1971,
23 kwietnia – rocznik 1972,
24 kwietnia – rocznik 1973.

Rejestracja poszczególnych grup wiekowych.

W marcu otworzono rejestrację dla osób od 60. roku życia. W kwietniu uruchomione zostaną zapisy dla kolejnych roczników. Rejestracja będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem:
12 kwietnia – rocznik 1962, 13 kwietnia – rocznik 1963, 14 kwietnia – rocznik 1964, 15 kwietnia – rocznik 1965, 16 kwietnia – rocznik 1966, 17 kwietnia – rocznik 1967, 19 kwietnia – rocznik 1968, 20 kwietnia – rocznik 1969, 21 kwietnia – rocznik 1970, 22 kwietnia – rocznik 1971, 23 kwietnia – rocznik 1972, 24 kwietnia – rocznik 1973.
Tak skonstruowany harmonogram zapewnia elastyczność. Jeśli będziesz już w gronie uprawnionych i nie zapiszesz się na szczepienie w danym dniu, będziesz mógł to zrobić później.
1 2 3 4 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

 • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
 • Herb miasta partnerskiego - Bedum
 • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego