Kalendarium

Kalendarz imprez

Profil Zaufany

Punkt Potwierdzający Profil Zaufany

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego
(ePUAP)
 
 
 
URZĄD MIEJSKI
ul. RYNEK 1
66-210 ZBĄSZYNEK
PODSTAWA PRAWNA
 
1/ Ustawa z dn. 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2004r. poz.1114);
2/ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  (Dz. U. z 2011r. Nr 14, poz.67);
3/ Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 5 czerwca 2014 r. w sprawie zasad potwierdzani, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej    (Dz. U. z 2014 r. poz.778)
CO CHCĘ ZAŁATWIĆ?
Uzyskać potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP.
Profil zaufany służy do sygnowania podpisem elektronicznym dokumentów w postaci elektronicznej, składanych do urzędów administracji publicznej i zastępuje podpis odręczny.
W tym zakresie stanowi on bezpłatną alternatywę dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Profil zaufany pozwala na zidentyfikowanie osoby. Dzięki niemu wybrane sprawy urzędowe można załatwiać bez wychodzenia z domu.
 
KOGO DOTYCZY?
 Zainteresowanych, którzy chcą przesyłać dokumenty do dowolnego podmiotu publicznego za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.
 
CO PRZYGOTOWAĆ?
 Stwórz swoje konto na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl – w zakładce: zarejestruj się.                  Przygotuj ważny dowód osobisty lub paszport w celu weryfikacji tożsamości.
JAKIE DOKUMENTY MUSZĘ WYPEŁNIC?
Wypełnij Wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP w formie elektronicznej.
Wniosek znajdziesz na stronie internetowej www.epuap.gov.pl wybierając kolejno:
moje konto,
następnie- moje profile zaufane,
następnie -złóż wniosek.
JAK WYPEŁNIĆ DOKUMENTY?
Wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP  wypełnij zgodnie z polami interaktywnego formularza na portalu ePUAP.
KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?
Dokumenty złóż w dogodnym dla Ciebie terminie.
 
W okresie 14 dni od daty przesłania elektronicznego Wniosku o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP, zgłoś się z dokumentem tożsamości do punktu potwierdzającego, w celu potwierdzenia Profilu Zaufanego ePUAP.        
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Potwierdzenia Profilu Zaufanego ePUAP możesz dokonać w dowolnym punkcie potwierdzania w kraju, lista punktów potwierdzania profilu zaufanego, lub
w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, ul. Rynek 1; biuro Nr 9
- poniedziałek - 7:30 – 17:00;
- wtorek – czwartek - 7:30 – 15:30;
- piątek - 7:30 – 14:00.
Tel. (68) 39 10 344
CO ZROBI URZĄD?
  • Zweryfikujemy dane zawarte we wniosku z Twoim profilem użytkownika oraz dokumentem tożsamości,
  • Przygotujemy do podpisu wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego,
  • W przypadku pozytywnej weryfikacji tożsamości potwierdzimy Twój Profil Zaufany.
 
Nie dokonamy potwierdzenia Profilu Zaufanego ePUAP w przypadku:
  • przedłożenia nieważnego dokumentu tożsamości lub braku możliwości stwierdzenia tożsamości osoby wnioskującej na podstawie tego dokumentu,
  • niezgodności danych w zakresie: imienia, nazwiska, numeru PESEL, identyfikatora użytkownika,
  • przedłożenia niekompletnego Wniosku o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP.            
JAKI JEST CZAS REALIZACJI?
Potwierdzenia Profilu Zaufanego dokonamy bezpośrednio po zgłoszeniu się do nas.
Potwierdzenie Profilu Zaufanego uważa się za zakończone, jeśli zgłosisz się w terminie 14 dni kalendarzowych od taty przesłania elektronicznego Wniosku o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP w celu jego potwierdzenia.  Po tym terminie wniosek ten uważa się za wycofany.
JAK SIĘ ODWOŁAĆ?
W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.
INFORMACJE DODATKOWE
Profil Zaufany ePUAP potwierdza się na okres trzech lat  i jego ważność może być przedłużona na taki sam okres.
 
Przedłużenia ważności Profilu Zaufanego można dokonać samodzielnie przez podpisanie go podpisem potwierdzonym Profilem Zaufanym (przed upływem jego ważności).
 
 
 
 
Wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP.
          

Komunikat - autoryzacja w profilu zaufanym

Szanowni Państwo,
W dn. 7 października 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej.Na jego podstawie, użytkownicy, którzy w swoim profilu zaufanym nie podali numeru telefonu komórkowego i wykorzystują metodę autoryzacji poprzez kod jednorazowy wysyłany na adres e-mail, powinni uzupełnić dane profilu i dokonać zmiany na metodę autoryzacji kodem jednorazowym przesyłanym na numer telefonu komórkowego. W tym celu należy zalogować się na pz.gov.pl, z menu bocznego wybrać: Mój profil zaufany, a następnie opcję: Przedłuż ważność i uzupełnić dane profilu zaufanego o numer telefonu komórkowego.Powyższą operację należy przeprowadzić w terminie 6 miesięcy od daty wejścia w życie ww. rozporządzenia tj. do dn. 7 kwietnia 2017 r.Po tym czasie, uzupełnienie profilu zaufanego o numer telefonu komórkowego, możliwa będzie wyłącznie osobiście w wybranym Punkcie Potwierdzającym PZ.Alternatywnie, możliwa jest zmiana metody autoryzacji na dostarczaną przez podmioty niepubliczne poprzez potwierdzenie Profilu Zaufanego w ich systemach teleinformatycznych (np. bankowości elektronicznej).

Zgłoś utratę dowodu osobistego online

Od 25 września br. w razie utraty dowodu osobistego nie trzeba zgłaszać tego w urzędzie. Wystarczy zgłoszenie online. To nowe rozwiązanie wprowadzone przez Ministerstwo Cyfryzacji. Jeśli chcesz zgłosić utratę albo uszkodzenie dowodu osobistego przez internet — potrzebujesz profilu zaufanego. Punkt potwierdzania Profilu Zaufanego znajduje się w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, ul. Rynek 1,  biuro nr 9.
Od teraz, by dokonać zgłoszenia utraty dowodu osobistego wystarczy wejść na stronę Obywatel.gov.pl, wypełnić  formularz i podpisać go Profilem Zaufanym. Status unieważnienia dowodu jest do sprawdzenia online. Elektronicznie można również złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu. Warto pamiętać, by mieć pod ręką odpowiednie zdjęcie. Następnie należy wypełnić formularz i podpisać go Profilem Zaufanym. Utratę dowodu należy zgłosić również w banku, a ewentualną kradzież – także na policji. Warto to zrobić, bo takie działanie zabezpiecza nas przed ewentualnym wykorzystaniem naszego dokumentu przez kogoś nieuczciwego.
Więcej informacji na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego