Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

  • 05-06-2024

"Przebudowa z rozbudową budynku Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury - wykonanie projektu budowlanego”

03.06.2024 r. Gmina Zbąszynek otrzymała od Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w Warszawie podpisaną umowę o dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa z rozbudową budynku Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury - wykonanie projektu budowlanego”. W dniu dzisiejszym (05.06.2024 r.) zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego mające na celu wybór wykonawcy.
W ramach zadania zostanie wykonany szczegółowy projekt budowlany dot. starej części budynku ZOK, co w rezultacie pozwoli na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego.  Planowane działania pozwolą w przyszłości na  poprawę stanu technicznego obiektu, poprawę efektywności energetycznej jego funkcjonowania oraz dostosowaniu go do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych.
Wartość projektu: 280.000,00zł (bez VAT)
Dofinansowanie: 224.000,00zł (80%)  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Okres realizacji: 2024-2025
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: ZOK - wizualizacja

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego