Kalendarium

Kalendarz imprez

Programy zdrowotne

  • 14-01-2019

Rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej starszych mieszkańców Gminy Zbąszynek na lata 2019 -2020

W trosce o zdrowie starszych mieszkańców, Burmistrz Zbąszynka postanowił na terenie Gminy Zbąszynek zwiększyć dostępność do zajęć gimnastyki rehabilitacyjnej/zabiegów fizjoterapeutycznych i zaakceptował program zdrowotny pt. „Rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej starszych mieszkańców Gminy Zbąszynek na lata 2019 -2020”.
Celem głównym programu jest zwiększenie dostępu dla pacjentów powyżej 60 roku życia do  zajęć/zabiegów  fizjoterapeutycznych, co pozwoli na dłuższe utrzymanie w sprawności fizycznej i zwiększenie ilości przyjętych pacjentów. Realizatorem programu będzie Dzienny Dom „Senior-Wigor”. 
Do udziału w projekcie uprawniony jest każdy mieszkaniec Gminy Zbąszynek powyżej 60 roku życia. Do zajęć indywidualnych niezbędne jest jednak uzyskanie skierowania od lekarza specjalisty lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Liczba osób zakwalifikowana do udziału w projekcie uzależniona jest od zagwarantowanych środków finansowych. Uczestnik Programu, który uzyskał skierowanie od lekarza POZ lub specjalisty jest zobowiązany do uzyskania akceptacji udziału w Projekcie podmiotu realizującego Program, oraz zarejestrować się w gabinecie nie później niż 30 dni od wystawienia skierowania.
Realizacja    programu   polega    na    zorganizowaniu    regularnych    form    opieki rehabilitacyjnej polegającej na zapewnieniu pacjentom powyżej 60 roku życia dostępu do ćwiczeń  z  zakresu  kinezyterapii  oraz  zabiegów  fizjoterapeutycznych  z  zastosowaniem sprzętu  i  wyposażenia  gabinetu  rehabilitacyjnego  prowadzonego  pod  nadzorem  mgr fizjoterapii,  co  gwarantuje  dobór  odpowiednich  ćwiczeń  do  problemów  zdrowotnych pacjenta.    Prowadzenie    takich  form  zajęć  będzie  połączone  z  instruktarzem  dla zainteresowanych,  jakie  ćwiczenia  należy  wykonywać  regularnie  dla  utrzymania  jak największej sprawności i minimalizowania swoich dolegliwości. Indywidualizacja ćwiczeń wynikać musi z określonych potrzeb i problemów zdrowotnych pacjenta, stąd też realizacja będzie następować zgodnie ze wskazaniami lekarskimi.
Świadczenia w ramach Programu udzielane będą dobrowolnie i bezpłatnie, świadczenia te udzielane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu.
Świadczenia finansowane będą ze środków Dziennego Domu „Senior-Wigor”. Kontakt: DZIENNY DOM „SENIOR-WIGOR” ul. Kosieczyńska 4, 66-210 Zbąszynek, tel. 68 3222814 tel. kom: 501 725 037- Kierownik.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego